Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án

  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 3 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Đề thi học kì 2 Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho đa thức A = 2x - 16 có nghiệm là:

A. x = 2B. x = 8C. x = -5D. x = 4

Câu 2: Bậc của đa thức - 2{x^2} - 3{x^5} - 3{x^3} + {x^4} + 3{x^5} + x - 1

A. 5B. 4C. 3D. 2

Câu 3: Ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cmB. 2cm, 3cm, 4cm
C. 2cm, 3cm, 5cmD. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đơn thức \frac{1}{2}{x^2}{z^3}

A. 4{x^2}{z^3}B. - \frac{1}{2}{x^3}{z^2}
C. \frac{1}{2}x{z^2}D. - \frac{1}{4}{x^3}{z^3}

Câu 5: Cho tam giác ABC có thì quan hệ giữa các cạnh trong tam giác ABC là:

A. AC < BC < ABB. AC > AB > BC
C. AC < AB < BCD. AB < AC < BC

Câu 6: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, G là trọng tâm tam giác. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. \frac{{AG}}{{AM}} = \frac{2}{3}B. \frac{{MG}}{{AM}} = \frac{1}{3}
C. \frac{{AG}}{{MG}} = \frac{1}{2}D. \frac{{MG}}{{AG}} = \frac{1}{2}

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Thời gian làm bài kiểm tra môn Toán của một lớp học được thống kê trong bảng số liệu dưới đây.

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b. Tìm x, N? Biết thời gian trung bình là 8,2 phút

c. Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức: A = \left( {8{y^3}{x^2}} \right).\left( { - \frac{1}{2}{x^3}yz} \right),B = \left( {2{x^2}y} \right)\left( {\frac{{ - 1}}{{14}}{x^3}{y^3}z} \right)

a. Thu gọn đơn thức A, B

b. Chứng minh hai đơn thức trên đồng dạng.

Câu 3: (2 điểm) Cho các đa thức:

A\left( x \right) = 4{x^2} - 3{x^4} + 8 + 2{x^4} + {x^3} - 2{x^2}

B\left( x \right) = {x^4} + 2{x^3} - 2{x^2} + 3{x^3} + x - 6

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức A(x) và B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.

b. Tìm hệ số bậc cao nhất, hệ số tự do, bậc của đa thức C(x) = A(x) – 2B(x).

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B \left( {\widehat B < {{90}^0}} \right). Kẻ AH vuông góc với BC , CK vuông góc với AB \left( {H \in BC} \right), M là giao điểm của AH và CK.

a. Chứng minh AH = CK

b. Chứng minh tam giác ACM cân.

c. Trên tia CK lấy điểm D sao cho DK = KC. Chứng minh \widehat {ADC} = \widehat {CAH}

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: T = \left| {a - 2015} \right| + \left| {a - 2016} \right| + \left| {a - 2017} \right|

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 7 đề số 3

Trắc nghiệm

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3

Tự luận

Câu 1:

a. Dấu hiệu: Thời gian làm bài kiểm tra môn Toán của một lớp học.

b. x = 3, N = 38

c. Mốt của dấu hiệu: 10

Câu 2:

a. A =  - 4{x^5}{y^4}z

B =  - \frac{1}{7}{x^5}{y^4}z

b. HS tự chứng minh

Câu 3:

a. A\left( x \right) =  - {x^4} + {x^3} + 2{x^2} + 8

B\left( x \right) = {x^4} + 5{x^3} - 2{x^2} + x - 6

b. C\left( x \right) =  - 3{x^4} - 9{x^3} + 6{x^2} - 2x + 20

Câu 4:

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3

a. Chứng minh hai tam giác ABH và tam giác BKC bằng nhau (ch - gn).

b. Suy ra từ câu a cặp cạnh AM = MC tương ứng bằng nhau.

c. Ta có tam giác ACD có AK vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nên tam giác ADC cân tại A, kết hợp với hai góc ở đáy của tam giác MAC bằng nhau

\Rightarrow \widehat {ADC} = \widehat {CAH}

Câu 5:

\begin{matrix}
  T = \left| {a - 2015} \right| + \left| {a - 2016} \right| + \left| {a - 2017} \right| \hfill \\
   \Rightarrow T = \left( {\left| {a - 2015} \right| + \left| {a - 2017} \right|} \right) + \left| {a - 2016} \right| \hfill \\ 
\end{matrix}

\left| {a - 2015} \right| + \left| {a - 2017} \right| \geqslant \left| {a - 2015 + 2017 - a} \right| = 2

Dấu bằng xảy ra khi: 2015 \leqslant a \leqslant 2017(*)

Ta lại có \left| {a - 2016} \right| \geqslant 0 dấu bằng xảy ra khi x = 2016 (**)

Từ (*) và (**) ta có GTNN của T bằng 2

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 2016.

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

  • 162 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê