Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án

 • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 4 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Đề thi học kì 2 Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biểu thức nào sau đây không phải là đơn thức:

A. \frac{1}{2}B. \frac{1}{2}{x^2}{z^3}C. \left( {7 + \frac{x}{3}} \right)x{y^2}{z^4}D. \frac{5}{8}x{\left( {x{y^3}} \right)^2}

Câu 2: Bậc của đa thức 3{x^3}{y^2} + 5x{y^2} - 3{y^2}{x^3} + 1 là:

A. 5B. 4C. 3D. 2

Câu 3: Trực tâm của tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường cao.

B. Giao điểm của ba đường phân giác.

C. Giao điểm của ba đường trung tuyến.

D. Giao điểm của ba đường trung trực.

Câu 4: Tích của hai đơn thức 15{x^2}y{z^3} và đơn thức \frac{{ - 1}}{5}x{y^3}{z^2}

A. - 3{x^3}{y^4}{z^5}B. 3{x^3}{y^4}{z^5}
C. - 3{x^2}{y^3}{z^4}D. - 3{x^2}{y^3}{z^6}

Câu 5: Cho tam giác ABC có \widehat A = {90^0},\widehat B = {64^0} thì quan hệ giữa các cạnh trong tam giác ABC là:

A. AC < BC < ABB. AC > AB > BC
C. AB < AC < BCD. AC < AB < BC

Câu 6: Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của một xe máy trong thời gian t giờ với vận tốc 50km/h là:

A. 50kmB. 50t (km)C. 50t (km/h)D. 50 (h)

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được thống kê trong bảng số liệu dưới đây.

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b. Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

c. Tính điểm kiểm tra trung bình kiểm tra của học sinh lớp 7A.

Câu 2: (1 điểm)

a. Cho đa thức f(x) = ax + b. Biết f(1) = 4, f(2) = 12. Tính giá trị f(-1) = ?

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = \left| {x - 2015} \right| + \left| {x - 2016} \right| + \left| {x - 2017} \right|

Câu 3: (2 điểm) Cho hai đa thức:

\begin{matrix}
 A\left( x \right) = 3{x^3} + 4x - 2{x^2} + {x^3} - 4{x^2} - 1 \hfill \\
 B\left( x \right) = - 5x + 2{x^3} - 3{x^2} - 4{x^3} + 6{x^2} + 1 \hfill \\ 
\end{matrix}

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biển.

b. Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x).

c. Tìm nghiệm của đa thức C(x) = A(x) + B(x) + x

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có G là trọng tâm, M là trung điểm của BC. Trên cạnh BC lấy điểm D và E sao cho D nằm giữa B, E và BD = CE. Kẻ DH vuông góc với AB, EK vuông góc với AC.

a. Chứng minh \Delta ABM = \Delta AMC

b. Chứng minh \Delta BHD = \Delta CKE

c. Gọi F là giao điểm của DH và EK. Chứng minh ba điểm A, G, F thẳng hàng.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 7 đề số 4

Trắc nghiệm

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4

Tự luận

Câu 1:

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A.

b. Mốt của dấu hiệu: 7

c. Điểm trung bình: 7,1

Câu 2:

a. f(3) = -12

b.

\begin{matrix}
 M = \left| {x - 2015} \right| + \left| {x - 2016} \right| + \left| {x - 2017} \right| \hfill \\
  \Rightarrow M = \left( {\left| {x - 2015} \right| + \left| {x - 2017} \right|} \right) + \left| {x - 2016} \right| \hfill \\ 
\end{matrix}

\left| {x - 2015} \right| + \left| {x - 2017} \right| \geqslant \left| {x - 2015 + 2017 - x} \right| = 2

Dấu bằng xảy ra khi: 2015 \leqslant x \leqslant 2017(*)

Ta lại có \left| {x - 2016} \right| \geqslant 0 dấu bằng xảy ra khi x = 2016 (**)

Từ (*) và (**) ta có GTNN của T bằng 2

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 2016

Câu 3:

a.

\begin{gathered}
 A\left( x \right) = 4{x^3} - 6{x^2} + 4x - 1 \hfill \\
 B\left( x \right) = - 2{x^3} + 3{x^2} - 5x + 1 \hfill \\ 
\end{gathered}

b.

\begin{matrix}
 A\left( x \right) + B(x) = 2{x^3} - 3{x^2} - x \hfill \\
 A\left( x \right) - B(x) = 6{x^3} - 9{x^2} + 9x - 2 \hfill \\ 
\end{matrix}

c. x = 0 hoặc x = \frac{3}{2}

Câu 4:

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4

a. HS tự chứng minh.

b. \Delta BHD = \Delta CKE(ch – gn)

c. \Delta BHD = \Delta CKE \Rightarrow \widehat {FDM} = \widehat {FEM} suy ra tam giác FDE cân tại F

Gọi M’ là trung điểm của DE, chứng minh M trùng M’ theo tính chất tam giác cân

Suy ra A, G, F thẳng hàng.

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

 • 76 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê