Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 số 5 Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 Có đáp án

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề 5 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi:

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2020 - 2021

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1:

a, Rút gọn phân số: \frac{{{2^{18}}{{.15}^9}}}{{{3^9}{{.16}^5}{{.5}^8}}}

b, Tính giá trị của biểu thức A biết {A^3} = a.\left( {b + c} \right) + 5b\left( {a - c} \right) với a = -4, b = -1 và c = 3

Bài 2: Tìm x, biết:

a, Tìm nguyên x, y thỏa mãn: (x + 5).(y - 4) = 7

b, Tìm số tự nhiên a biết: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +…+ (2a - 1) = 225

Bài 3: Có ba bình đựng nước. Nếu ta rót \frac{1}{3} lượng nước từ bình thứ nhất sang bình thứ hai rồi rót \frac{1}{4} lượng nước hiện có từ bình thứ hai sang bình thứ ba và cuối cùng rót \frac{1}{{10}} lượng nước hiện có từ bình thứ ba sang bình thứ nhất thì trong mỗi bình đều có 9 lít nước. Hỏi lúc đầu mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước?

Bài 4: Cho nhọn, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3cm, C là một điểm trên tia Ay

a, Tính BD

b, Biết \widehat {BCD} = {85^0},\widehat {BCA} = {50^0}. Tính \widehat {ACD}

c, Biết AK = 1cm (K thuộc BD). Tính BK

Bài 5: So sánh A và B, biết A = \frac{{2010}}{{2011}} + \frac{{2011}}{{2012}} + \frac{{2012}}{{2013}}B = \frac{{2010 + 2011 + 2012}}{{2011 + 2012 + 2013}}

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Bài 1:

a, \frac{5}{4}

b, A = 3

Bài 2:

a, Vì (x + 5).(y - 4) = 7 nên (x + 5) và (y - 4) thuộc tập ước của 7

Với x + 5 = 7 và y - 4 = 1 thì x = 2 và y = 5

Với x + 5 = 1 và y - 4 = 7 thì x = -4 và y = 11

Với x + 5 = -1 và y - 4 = -7 thì x = -6 và y = -3

Với x + 5 = -7 và y - 4 = -1 thì x = -12 và y = 3

b, Tìm số tự nhiên n biết: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +…+ (2a - 1) = 225

Với mọi số tự nhiên n ta có 2a - 1 là số lẻ

Có tổng A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +…+ (2a - 1) là tổng của các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 2a - 1

Số số hạng của A là (2a - 1 - 1) : 2 +1 = a (số hạng)

Tổng A = (2a - 1 + 1).a : 2 = a2

Mà A = 225 và a là số tự nhiên nên a = 15

Còn tiếp

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

  • 480 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: