Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 số 2 Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 Có đáp án

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi:

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2020 - 2021

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a, \frac{8}{5}:\frac{{14}}{{ - 5}} + \frac{8}{{14}}b, \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}} \right):\frac{{23}}{5}c, \frac{4}{5} + \frac{{ - 16}}{{25}}

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

a, x + \frac{7}{4} = \frac{{19}}{{16}}b, x:\frac{3}{4} = \frac{{16}}{9}
c, \frac{{4x}}{{1.5}} + \frac{{4x}}{{5.9}} + \frac{{4x}}{{9.13}} + \frac{{4x}}{{13.17}} = \frac{8}{{34}}d, \left| {x + \frac{1}{2}} \right| = \frac{5}{4} - \frac{7}{{12}}.\frac{3}{2}

Bài 3 (2 điểm):

a, Tìm số tự nhiên a biết a lớn hơn \frac{3}{4} của \frac{{14}}{5} và nhỏ hơn \frac{3}{5} của 6.

b, Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên m thì phân số \frac{{m + 3}}{{m + 4}} là phân số tối giản.

Bài 4 (1,5 điểm): Ba tổ học sinh lớp 6A tham gia trồng cây. Tổ 2 trồng được số cây bằng 11/15 số cây của Tổ 1, số cây Tổ 3 trồng được bằng trung bình cộng số cây của lớp Tổ 1 và Tổ 2. Tìm tổng số cây 3 tổ trồng được biết số cây Tổ 1 trồng được là 60 cây.

Bài 5 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOz} = {15^0};\widehat {xOy} = {30^0}

a, Tia Oz có nằm giữa hai tia Oy và Ox không? Vì sao?

b, Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c, Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo của góc zOt

Bài 6 (0,5 điểm): Rút gọn biểu thức

\frac{{{1^2}}}{{1.2}}.\frac{{{2^2}}}{{2.3}}.\frac{{{3^2}}}{{3.4}}...\frac{{{{19}^2}}}{{19.20}}

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 2

Bài 1

a, 0b, \frac{1}{{12}}c, \frac{4}{{25}}

Bài 2

a, x = \frac{{ - 9}}{{16}}b, x = \frac{4}{3}c, x = \frac{1}{4}d, x \in \left\{ {\frac{{ - 7}}{8};\frac{{ - 1}}{8}} \right\}

Bài 3

a, \frac{3}{4} của \frac{{14}}{5} bằng \frac{3}{4}.\frac{{14}}{5} = \frac{{21}}{{10}} = 2,1

\frac{3}{5} của 6 bằng \frac{3}{5}.6 = \frac{{18}}{5} = 3,6

Có 2,1 < a < 3,6 và a là số tự nhiên nên a = 3

b, Gọi d là ước chung lớn nhất của tử số m + 3 và mẫu số m + 4 (d là số nguyên)

Khi đó ta có m + 3 \vdots dm + 4 \vdots d

Suy ra \left( {m + 4} \right) - \left( {m + 3} \right) \vdots d \Rightarrow 1 \vdots d

Vậy phân số là phân số tối giản

Bài 4

Ba tổ học sinh trồng được 156 cây.

Bài 5 Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOz} < \widehat {xOy}\left( {{{15}^0} < {{30}^0}} \right) nên tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox

\begin{gathered}
  \widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy} \hfill \\
  TS:{15^0} + \widehat {zOy} = {30^0} \hfill \\
  \widehat {zOy} = {30^0} - {15^0} = {15^0} \hfill \\ 
\end{gathered}

Có tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox và \widehat {xOz} = \widehat {zOy}\left( { = {{15}^0}} \right) nên tia Oz là tia phân giác của góc xOy

c, Có \widehat {xOz};\widehat {zOt} Ot và Ox là hai tia đối nhau nên \widehat {xOt} = {180^0}

Có là hai góc kề bù nên

\begin{matrix}
  \widehat {xOz} + \widehat {zOt} = {180^0} \hfill \\
  TS:{15^0} + \widehat {zOt} = {180^0} \hfill \\
  \widehat {zOt} = {180^0} - {15^0} = {165^0} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bài 6:

\frac{{{1^2}}}{{1.2}}.\frac{{{2^2}}}{{2.3}}.\frac{{{3^2}}}{{3.4}}...\frac{{{{19}^2}}}{{20.21}} = \frac{{1.1.2.2.3.3....19.19}}{{1.2.2.3.3.4...19.20}} = \frac{1}{{20}}

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

  • 978 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: