Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 Đề số 2 Đề thi cuối kì 2 lớp 6

Nội dung Tải về
  • 7 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!

1. Đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a, \frac{8}{5}:\frac{{14}}{{ - 5}} + \frac{8}{{14}}b, \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}} \right):\frac{{23}}{5}c, \frac{4}{5} + \frac{{ - 16}}{{25}}

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

a, x + \frac{7}{4} = \frac{{19}}{{16}}b, x:\frac{3}{4} = \frac{{16}}{9}
c, \frac{{4x}}{{1.5}} + \frac{{4x}}{{5.9}} + \frac{{4x}}{{9.13}} + \frac{{4x}}{{13.17}} = \frac{8}{{34}}d, \left| {x + \frac{1}{2}} \right| = \frac{5}{4} - \frac{7}{{12}}.\frac{3}{2}

Bài 3 (2 điểm):

a, Tìm số tự nhiên a biết a lớn hơn \frac{3}{4} của \frac{{14}}{5} và nhỏ hơn \frac{3}{5} của 6.

b, Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên m thì phân số \frac{{m + 3}}{{m + 4}} là phân số tối giản.

Bài 4 (1,5 điểm): Ba tổ học sinh lớp 6A tham gia trồng cây. Tổ 2 trồng được số cây bằng 11/15 số cây của Tổ 1, số cây Tổ 3 trồng được bằng trung bình cộng số cây của lớp Tổ 1 và Tổ 2. Tìm tổng số cây 3 tổ trồng được biết số cây Tổ 1 trồng được là 60 cây.

Bài 5 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOz} = {15^0};\widehat {xOy} = {30^0}

a, Tia Oz có nằm giữa hai tia Oy và Ox không? Vì sao?

b, Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c, Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo của góc zOt

Bài 6 (0,5 điểm): Rút gọn biểu thức

\frac{{{1^2}}}{{1.2}}.\frac{{{2^2}}}{{2.3}}.\frac{{{3^2}}}{{3.4}}...\frac{{{{19}^2}}}{{19.20}}

2. Đáp án đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Bài 1:

a, 0b, \frac{1}{{12}}c, \frac{4}{{25}}

Hướng dẫn giải

- Thứ tự thực hiện các phép toán là: Nhân chia trước cộng trừ sau

- Muốn cộng (trừ) phân số khác mẫu số ta thực hiện quy đồng mẫu số các phân số đưa về cùng mẫu số rồi cộng (trừ) tử số giữ nguyên mẫu số.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu.

- Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 ta nhân phân số thứ nhất với phân số có tử số là mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số là tử số của phân số thứ hai,

Bài 2

a, x = \frac{{ - 9}}{{16}}b, x = \frac{4}{3}c, x = \frac{1}{4}d, x \in \left\{ {\frac{{ - 7}}{8};\frac{{ - 1}}{8}} \right\}

Bài 3

a, \frac{3}{4} của \frac{{14}}{5} bằng \frac{3}{4}.\frac{{14}}{5} = \frac{{21}}{{10}} = 2,1

\frac{3}{5} của 6 bằng \frac{3}{5}.6 = \frac{{18}}{5} = 3,6

Có 2,1 < a < 3,6 và a là số tự nhiên nên a = 3

b, Gọi d là ước chung lớn nhất của tử số m + 3 và mẫu số m + 4 (d là số nguyên)

Khi đó ta có m + 3 \vdots dm + 4 \vdots d

Suy ra \left( {m + 4} \right) - \left( {m + 3} \right) \vdots d \Rightarrow 1 \vdots d

Vậy phân số là phân số tối giản

Bài 4

Số cây mà tổ 2 trồng được là:

60.11/15 = 44 (cây)

Số cây tổ 3 trồng được bằng trung bình cộng số cây tổ 1 và tổ 2 trồng được là:

(60 + 44) : 2 = 52 (cây)

Tổng số cây ba đội trồng được là:

60 + 44 +52 = 156 (cây)

Vậy ba tổ học sinh trồng được 156 cây.

Bài 5 Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOz} < \widehat {xOy}\left( {{{15}^0} < {{30}^0}} \right) nên tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox

\begin{gathered}
  \widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy} \hfill \\
  TS:{15^0} + \widehat {zOy} = {30^0} \hfill \\
  \widehat {zOy} = {30^0} - {15^0} = {15^0} \hfill \\ 
\end{gathered}

Có tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox và \widehat {xOz} = \widehat {zOy}\left( { = {{15}^0}} \right) nên tia Oz là tia phân giác của góc xOy

c, Có \widehat {xOz};\widehat {zOt} Ot và Ox là hai tia đối nhau nên \widehat {xOt} = {180^0}

Có là hai góc kề bù nên

\begin{matrix}
  \widehat {xOz} + \widehat {zOt} = {180^0} \hfill \\
  TS:{15^0} + \widehat {zOt} = {180^0} \hfill \\
  \widehat {zOt} = {180^0} - {15^0} = {165^0} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bài 6:

\frac{{{1^2}}}{{1.2}}.\frac{{{2^2}}}{{2.3}}.\frac{{{3^2}}}{{3.4}}...\frac{{{{19}^2}}}{{20.21}} = \frac{{1.1.2.2.3.3....19.19}}{{1.2.2.3.3.4...19.20}} = \frac{1}{{20}}

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

Tài liệu tham khảo:

  • 2.694 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo