Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 số 3 Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 Có đáp án

Nội dung Tải về
  • 5 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi:

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2020 - 2021

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a, \frac{{15}}{{16}}.\frac{8}{3} - \frac{2}{5}b, \left( {\frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{6}} \right).\frac{4}{3}c, \frac{1}{{12}} + \frac{3}{4}

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

a, x - \frac{9}{{12}} = \frac{5}{6}b, x.\frac{7}{{12}} = \frac{{35}}{{24}}
c, \left| {x - \frac{7}{{16}}} \right| = \frac{{ - 1}}{4} + \frac{{16}}{{12}}d, {\left( {x - 1} \right)^2} = \frac{7}{{18}}.\frac{9}{{14}} - \frac{2}{3}.\frac{3}{8}

Bài 3 (2 điểm):

a, So sánh hai phân số: \frac{{ - 168}}{{384}}\frac{7}{{ - 16}}

b, Tìm các số tự nhiên a sao cho phân số \frac{4}{{a - 3}};\left( {a \ne 3} \right) nhận giá trị là số nguyên.

Bài 4 (1,5 điểm): Khi tổng kết cả năm, lớp 6A có 48 học sinh bao gồm học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 1/12 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 15/22 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp 6A

Bài 4 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOz} = {120^0};\widehat {xOy} = {30^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOt.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa hai điểm A và C, điểm E năm giữa hai điểm A và B. Các đoạn thẳng BD và CE cắt nhau ở K. ED cắt AK tại M. Tính số tam giác có trong hình vẽ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 3

Bài 1

a, \frac{{21}}{{10}}b, 1c, \frac{5}{6}

Bài 2

a, x = \frac{{19}}{{12}}b, x = \frac{5}{2}c, x \in \left\{ {\frac{3}{{16}};\frac{{11}}{{16}}} \right\}d, x = 1

Bài 3

a, Có \frac{{ - 168}}{{384}} = \frac{{ - 7}}{{16}}\frac{7}{{ - 16}} = \frac{{ - 7}}{{16}} nên \frac{{ - 168}}{{384}} = \frac{7}{{ - 16}}

b, Để \frac{4}{{a - 3}} với a khác 3 nhân giá trị là số nguyên thì a – 3 thuộc ước của 4

Ta có bảng:

a – 3-4-2-1124
a-1 (loại)1 (tm)2 (tm)4 (tm)5 (tm)7 (tm)

Vậy với a \in \left\{ {1;2;4;5;7} \right\} thì \frac{4}{{a - 3}} nhận giá trị là số nguyên.

Bài 4

Số học sinh trung bình của lớp 6A là: 48.\frac{1}{{12}} = 4 (học sinh)

Số học sinh khá và giỏi của lớp 6A là: 48 – 4 = 44 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6A là: 44.\frac{{15}}{{22}} = 30 (học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp 6A là: 44 – 30 = 14 (học sinh)

Vậy số học sinh giỏi của lớp 6A là 14 học sinh.

Còn tiếp

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

  • 820 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: