Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 số 4 Đề thi cuối kì 2 lớp 6

Nội dung Tải về
  • 6 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!

1. Đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 4

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 4

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho biết \frac{{2x + 3}}{5} = \frac{4}{{20}}. Khi đó giá trị của x là:

A. x = 2 B. x = 3
 C. x = -1 D. x = -2

Câu 2: 60% của 450 là:

A. 141 B. 270 C. 391 D. 750

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 20m vải. Ngày thứ hai, cửa hàng bán hơn ngày thứ nhất 10m vải. Tính tỉ số phần trăm của số mét vải ngày thứ hai bán được so với ngày thứ nhất:

A. 120% B. 150% C. 160% D. 200%

Câu 4: Biết \widehat {xOy} = {55^0};\widehat {mOn} = {35^0}. Hai góc này là hai góc:

A. Phụ nhau B. Kề nhau C. Bù nhau D. Kề bù

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Tính hợp lý:

a, \frac{{125}}{{100}}:\frac{{15}}{{20}} + \left( {\frac{1}{4} - \frac{5}{6}} \right):\frac{{14}}{3}

b, \frac{{ - 10}}{{13}} + \frac{5}{{17}} - \frac{3}{{13}} + \frac{{12}}{{17}} - \frac{{11}}{{20}}

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:

a, \frac{3}{5} - \left| {x - \frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{4}

b, x - \frac{1}{3} = \frac{5}{{14}}.\frac{{ - 7}}{6}

Bài 3 (2 điểm): Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40km, giờ thứ hai đi 9/10 quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 4/5 quãng dường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {40^0},\widehat {xOz} = {120^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính \widehat {yOz}

b, Vẽ Om là tia phân giác của  \widehat {yOz}. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của \widehat {xOm}?

Bài 5 (0,5 điểm): Tính \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{40}} + \frac{1}{{88}} + \frac{1}{{154}} + \frac{1}{{238}} + \frac{1}{{340}}

2. Đáp án đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 4

I. Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
CBBA

II. Đáp án phần tự luận

Bài 1:

a, \frac{{37}}{{24}}b, \frac{{ - 11}}{{20}}

Bài 2:

a, x \in \left\{ {\frac{3}{{20}};\frac{{17}}{{20}}} \right\}b, x = \frac{{ - 1}}{{12}}

Bài 3:

Quãng đường người đó đi được trong giờ thứ hai là: 40.\frac{9}{{10}} = 36 (km)

Quãng đường người đó đi được trong giờ thứ ba là: 36:\frac{4}{5} = 45 (km)

Quãng đường AB dài là: 40 + 36 + 45 = 121 (km)

Bài 4 Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz} nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\begin{matrix}
   \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz} \hfill \\
  {40^0} + \widehat {yOz} = {120^0} \hfill \\
   \Rightarrow \widehat {yOz} = {80^0} \hfill \\ 
\end{matrix}

b, Có Om là tia tia phân giác của \widehat {yOz} \Rightarrow \widehat {yOm} = \widehat {mOz} = \frac{{{{80}^0}}}{2} = {40^0} (1)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz, Om nằm giữa hai tia Oy và Oz nen tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om (2)

Từ (1) và (2) ta có tia Oy là tia phân giác của \widehat {xOm}

Bài 5

\begin{matrix}
  \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{40}} + \dfrac{1}{{88}} + \dfrac{1}{{154}} + \dfrac{1}{{238}} + \dfrac{1}{{340}} \hfill \\
   = \dfrac{1}{{2.5}} + \dfrac{1}{{5.8}} + \dfrac{1}{{8.11}} + \dfrac{1}{{11.14}} + \dfrac{1}{{14.17}} + \dfrac{1}{{17.20}} \hfill \\
   = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{8} - \dfrac{1}{{11}} + \dfrac{1}{{11}} - \dfrac{1}{{14}} + \dfrac{1}{{14}} - \dfrac{1}{{17}} + \dfrac{1}{{17}} + \dfrac{1}{{10}} \hfill \\
   = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{{20}} = \dfrac{9}{{20}} \hfill \\ 
\end{matrix}

(Còn tiếp)

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

----------------------------------------------------------------------

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

Tài liệu tham khảo:

  • 1.495 lượt xem
Chia sẻ bởi: Nhân Mã
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo