Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 3 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 2 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 7 giữa học kì 1

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán

Bản quyền thuộc về GiaiToan

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái in hoa trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1: Kết quả của phép tính {3^{12}}{.3^3} được viết dưới dạng lũy thừa một số hữu tỉ như sau:

A. {9^5}

B. {3^{15}}

C. {3^9}

D. {9^3}

Câu 2: Khi ta nói các số x; y; z tỉ lệ với các số 5; 7; 9 nghĩa là:

A. x:y:z = 5:7:9

B. x:5 = y:7 = z:9

C. \frac{x}{5} = \frac{y}{7} = \frac{x}{9}

D. 5x = 7y = 9z

Câu 3: Để chứng minh hai đường thẳng song song ta sử dụng dấu hiệu nào sau đây?

A. Hai góc đồng vị kề nhau

B. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

C. Hai góc so le trong bằng nhau

D. Hai góc đồng vị bù nhau

Câu 4: Điền vào chỗ trống trong câu sau “Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì ….”

A. đường thẳng c song song với đường thẳng a

B. đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c

C. đường thẳng a trùng với đường thẳng c

D. đường thẳng a và đường thẳng c không cắt nhau

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a.7\frac{3}{4}.\left( { - \frac{1}{2}} \right) + 4\frac{1}{4}.\left( { - \frac{1}{2}} \right)

b. {\left( { - \frac{1}{3}} \right)^2} - {\left( { - 2} \right)^3} + {\left( { - 15} \right)^0} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2}

c. \left( {\frac{2}{5}.\frac{2}{9} + \frac{2}{5}.\frac{7}{9}} \right) + \left| { - 1\frac{1}{3}} \right|:\frac{5}{3}

2. Tìm x biết:

a. 11 - \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = 12\frac{2}{3}

b. {\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^3} = \frac{1}{{27}}

Câu 2 (2 điểm) Học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C cần quyên góp 30 kg giấy vụn để hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh” do trường tổ chức. Lớp 7A có 30 học sinh, lớp 7B có 48 học sinh, lớp 7C có 42 học sinh. Tính số giấy mỗi lớp phải quyên góp, biết số giấy vụn tỉ lệ với số học sinh

Câu 3 (3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’ và \widehat {{D_2}} = {135^0},\widehat {ADB} = {60^0},\widehat {{B_2}} = {165^0}

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

a. Đường thẳng d có song song với đường thẳng m không? Giải thích tại sao?

b. Tính số đo góc \widehat {{A_1}}

c. Tính số đo góc \widehat {{D_1}},\widehat {{D_3}}

Câu 4 (1 điểm) Tính A = \frac{{2x - 3y + 5z}}{{4x + 5y - 2z}}\left( {x,y,z \ne 0,4x + 5y - 2z \ne 0} \right) biết \frac{x}{2} = \frac{y}{{ - 3}} = \frac{z}{4}

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán

I. Trắc nghiệm

1.B

2.C

3.C

4.B

II. Tự luận

Câu 1:

1.

a. -6

b. \frac{{83}}{9}

c. \frac{6}{5}

2.

\begin{matrix}
 a)11 - \left( {\dfrac{2}{5} + x} \right) = 12\dfrac{2}{3} \hfill \\
 \dfrac{2}{5} + x = 11 - \dfrac{{38}}{3} \hfill \\
 \dfrac{2}{5} + x = - \dfrac{5}{3} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 5}}{3} - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{7}{3} \hfill \\ 
\end{matrix}\begin{matrix}
 b){\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)^3} = {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^3} \hfill \\
  \Rightarrow x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{5}{6} \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

Gọi số vụn của 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp lần lượt là x, y, z; (x, y, z ∈ N)

Theo đề bài ta có: Số giấy vụn tỉ lệ với số học sinh

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
\begin{matrix}
 \dfrac{x}{{30}} = \dfrac{y}{{48}} = \dfrac{z}{{42}} = \dfrac{{x + y + z}}{{30 + 48 + 42}} = \dfrac{{30}}{{120}} = \dfrac{1}{4} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{{30}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow x = \dfrac{{30}}{4} = 7,5 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{{48}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow y = \dfrac{{48}}{4} = 12 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{{42}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow z = 10,5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy số giấy vụn lớp 7A quyên góp là 7,5kg

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây Giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc tài liệu: Đề thi HK1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 2. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, ...

 • 1.191 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Xử Nữ
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: