Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Nội dung Tải về
 • 63 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi khác:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm Giải Toán . Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì I lớp 7 năm 2020 – 2021 

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a. 2\frac{3}{5}+\left( \frac{1}{2}+\frac{5}{3} \right):\frac{5}{6}b. \left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9} \right):\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5}
c. \frac{{{2}^{5}}.{{\left( -49 \right)}^{2}}}{{{4}^{5}}{{.7}^{3}}}d. {{\left( \frac{-4}{3} \right)}^{3}}:\frac{{{\left( \dfrac{-1}{3} \right)}^{2}}}{6}

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. \frac{3}{4}-x=\frac{3}{5}
b. \frac{1}{4}-\left( \frac{2}{5}+2x \right)=\frac{2}{3}
c. 4-\left| x-\frac{1}{5} \right|=\frac{1}{3}
Câu 3 (2 điểm) Tìm diện tích của hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật là 60cm, tỉ lệ hai cạnh của hình chữ nhật là 2 : 3.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ, biết đường d song song với đường thẳng d' và góc D2 bằng 1350, góc ADB bằng 600, góc B2 bằng 1650 .

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2

a. Chứng minh đường thẳng d sông song với đường thẳng m.

b. Tính số đo góc A1

c. Tính số đo góc D1, D3

Câu 5 (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức A=\frac{2x-3y+5z}{4x+5y-2z},(x, y, z ≠ 0, 4x + 5y - 2z ≠ 0) biết

\frac{x}{2}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{4}

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì Đề số 2

Câu 1:

a. Ta có:

\begin{matrix}
 2\dfrac{3}{5} + \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{3}} \right):\dfrac{5}{6} \hfill \\
  = \dfrac{{13}}{5} + \left( {\dfrac{3}{6} + \dfrac{{10}}{6}} \right).\dfrac{6}{5} \hfill \\
  = \dfrac{{13}}{5} + \dfrac{{13}}{6}.\dfrac{6}{5} \hfill \\
  = \dfrac{{13}}{5} + \dfrac{{13}}{5} \hfill \\
  = \dfrac{{26}}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

b. \left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9} \right):\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5}

\begin{align}

& =\left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9}+\frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5} \\

& =\left( \frac{-5-2}{7}+\frac{4-13}{9} \right).\frac{5}{4} \\

& =\left( -1-9 \right).\frac{5}{4}=-10.\frac{5}{4}=\frac{-25}{2} \\

\end{align}

c. Ta có:

\begin{matrix} \dfrac{{{2^5}.{{\left( { - 49} \right)}^2}}}{{{4^5}{{.7}^3}}} = \dfrac{{{2^5}.{{\left( {{7^2}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{2^2}} \right)}^5}{{.7}^3}}} \hfill \\  = \dfrac{{{2^5}{{.7}^4}}}{{{2^{10}}{{.7}^3}}} = \dfrac{{{7^{4 - 3}}}}{{{2^{10 - 5}}}} = \dfrac{7}{{{2^5}}} = \dfrac{7}{{32}} \hfill \\ \end{matrix}

d. Ta có:

{{\left( \dfrac{-4}{3} \right)}^{3}}:\dfrac{{{\left( \dfrac{-1}{3} \right)}^{2}}}{6}=\dfrac{{{\left( -4 \right)}^{3}}}{{{3}^{3}}}.\dfrac{6}{\dfrac{1}{{{3}^{2}}}}= -64 . 6 = -384

Câu 2:

a.\frac{3}{4}-x=\frac{3}{5}

\begin{align}

& \Rightarrow x=\frac{3}{4}-\frac{3}{5} \\

& \Rightarrow x=\frac{3}{20} \\

\end{align}

Vậy x = 3/20

b. \frac{1}{4}-\left( \frac{2}{5}+2x \right)=\frac{2}{3}

\begin{align}

& \Rightarrow \frac{2}{5}+2x=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}=\frac{-5}{12} \\

& \Rightarrow 2x=\frac{-5}{12}-\frac{2}{5}=\frac{-49}{60} \\

& \Rightarrow x=\frac{-49}{60}:2 \\

& \Rightarrow x=\frac{-49}{120} \\

\end{align}

Vậy x = -49/120

c. 4 - \left| {x - \frac{1}{5}} \right| = \frac{1}{3}

\begin{matrix}
 4 - \left| {x - \dfrac{1}{5}} \right| = \dfrac{1}{3} \hfill \\
  \Rightarrow \left| {x - \dfrac{1}{5}} \right| = 4 - \dfrac{1}{3} \hfill \\
  \Rightarrow \left| {x - \dfrac{1}{5}} \right| = \dfrac{{11}}{3} \hfill \\ 
\end{matrix}

Trường hợp 1:

\begin{matrix}
 x - \dfrac{1}{5} = \dfrac{{11}}{3} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{11}}{3} + \dfrac{1}{5} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{58}}{{15}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Trường hợp 2:

\begin{matrix}
 x - \dfrac{1}{5} = - \dfrac{{11}}{3} \hfill \\
  \Rightarrow x = - \dfrac{{11}}{3} + \dfrac{1}{5} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{ - 52}}{{15}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 58/15 hoặc x = -52/15

Câu 3:

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x cm

Chiều rộng hình chữ nhật là y cm, ( điều kiện: y < x)

Chu vi hình chữ nhật bằng 60cm nên nửa chu vi hình chữ nhật là

x + y = 60 : 2 = 30 (cm)

Theo bài ra tỉ lệ hai cạnh của hình chữ nhật là 2 : 3 nghĩa là:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{{x + y}}{{3 + 2}} = \dfrac{{30}}{5} = 6 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{3} = 6 \Rightarrow x = 16.3 = 48 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{2} = 6 \Rightarrow y = 6.2 = 12 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 48 cm

Chiều rộng hình chữ nhật là 12 cm

Câu 4:

a. Ta có:

\widehat {{D_2}} = {135^0},\widehat {ADB} = {60^0} \Rightarrow \widehat {{D_4}} = 360 - 135 - 60 = {165^0} = \widehat {{B_2}}

=> d // m (do 2 góc ở vị trí so le trong)

Vậy đường thẳng d sông song với đường thẳng m

b. Ta có: \widehat {{D_1}} + \widehat {{D_2}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{D_1}} = 180 - 135 = {45^0}

Do d // d’ nên \widehat {{A_1}} = \widehat {{D_1}} = {45^0}

Ta có:

\widehat {{D_1}} + \widehat {{D_3}} = {60^0} \Rightarrow \widehat {{D_3}} = 60 - 45 = {15^0}

Câu 5:

Ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{{ - 3}} = \dfrac{z}{4} \Rightarrow \frac{{2x}}{4} = \dfrac{{ - 3y}}{9} = \dfrac{z}{4} \hfill \\
  \Rightarrow 2x = z, - 3y = \dfrac{{9z}}{4} \hfill \\
  \Rightarrow 2x - 3y + 5z = z + \dfrac{{9z}}{4} + 5z = \dfrac{{33}}{4}z\left( * \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

Tương tự ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{{ - 3}} = \dfrac{z}{4} \Rightarrow \dfrac{{4x}}{8} = \dfrac{{5y}}{{ - 15}} = \dfrac{z}{4} \hfill \\
  \Rightarrow 4x = 2z, - 5y = \dfrac{{ - 15z}}{4} \hfill \\
  \Rightarrow 4x + 5y - 2z = 2z + \dfrac{{ - 15z}}{4} - 2z = \dfrac{{ - 15}}{4}z(**) \hfill \\ 
\end{matrix}

Từ (*) và (**) ta có:

A = \dfrac{{2x - 3y + 5z}}{{4x + 5y - 2z}} = \dfrac{{\dfrac{{33}}{4}z}}{{\dfrac{{ - 15}}{4}z}} = \dfrac{{ - 11}}{5}

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là Giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, Đề thi giữa kì 1 Toán 7 có đáp án

Ngoài ra thầy cô và bạn đọc có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • 25.682 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Bình
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: