Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Nội dung Tải về
 • 37 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 3 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm Giải Toán . Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì I lớp 7 năm 2020 – 2021 - Đề số 3

Môn: Toán – Đề số 3

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a. \frac{1}{5}+\frac{3}{5}:\left( -\frac{3}{2} \right)b. \left( \frac{-1}{2}-\frac{1}{3} \right).\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{3}+\frac{-1}{2} \right).\frac{4}{5}
c. \frac{{{125}^{3}}{{.8}^{4}}}{{{10}^{10}}}d.\sqrt{25}-3.\sqrt{\frac{4}{9}}

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. 2\frac{1}{4}-3x=\frac{3}{5}
b. \frac{1}{5}x-\left( \frac{1}{6}-x \right)=\frac{2}{3}
c. \left| 2x-\frac{1}{5} \right|=6
Câu 3 (2 điểm) Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B, C tỉ lệ lần lượt là 2 : 3 : 5.

Câu 4(3 điểm) Cho hình vẽ, đường thẳng d song song với đường thẳng d'

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 3

a. Kẻ DH vuông góc với d’. Chứng minh rằng đoạn thẳng DH vuông góc với đường thẳng d.

b. Tính số đo góc D1

Câu 5 (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: S = 1 + 2.6 + 3.62 + 4.63 + ... + 100.699

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì Đề số 3

Câu 1:

a. \frac{1}{5}+\frac{3}{5}:\left( -\frac{3}{2} \right)=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}.\frac{-2}{3}=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}=\frac{-1}{5}

b. \left( \frac{-1}{2}-\frac{1}{3} \right).\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{3}+\frac{-1}{2} \right).\frac{4}{5}

\begin{align}

& =\left( \frac{-1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{-2}{3}+\frac{-1}{2} \right).\frac{4}{5} \\

& =\left( \frac{-1-1}{2}+\frac{-1-2}{3} \right).\frac{4}{5} \\

& =\left( -1-1 \right).\frac{4}{5}=-2.\frac{4}{5}=\frac{-8}{5} \\

\end{align}

c. \frac{{{125}^{3}}{{.8}^{4}}}{{{10}^{10}}}=\frac{{{\left( {{5}^{3}} \right)}^{3}}.{{\left( {{2}^{3}} \right)}^{4}}}{{{\left( 2.5 \right)}^{10}}}=\frac{{{5}^{9}}{{.2}^{12}}}{{{2}^{10}}{{.5}^{10}}}=\frac{{{2}^{2}}}{5}=\frac{4}{5}

d. \sqrt{25}-3.\sqrt{\frac{4}{9}}=5-3.\frac{2}{3}=5-2=3

Câu 2:

a. 2\frac{1}{4}-3x=\frac{3}{5}

\begin{align}

& \Rightarrow \frac{9}{4}-3x=\frac{3}{4} \\

& \Rightarrow 3x=\frac{9}{4}-\frac{3}{4}=\frac{3}{2} \\

& \Rightarrow x=\frac{3}{2}:3 \\

& \Rightarrow x=\frac{1}{2} \\

\end{align}

Vậy x = 1/2

b. \frac{1}{5}x-\left( \frac{1}{6}-x \right)=\frac{2}{3}

\begin{align}

& \Rightarrow \frac{1}{5}x-\frac{1}{6}+x=\frac{2}{3} \\

& \Rightarrow \frac{6}{5}x=\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6} \\

& \Rightarrow x=\frac{5}{6}:\frac{6}{5} \\

& \Rightarrow x=\frac{25}{36} \\

\end{align}

Vậy x = 25/36

c. \left| {2x - \frac{1}{5}} \right| = 6

Trường hợp 1:

\begin{matrix}
 2x - \dfrac{1}{5} = 6 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 6 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{{31}}{5} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{31}}{5}:2 \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{31}}{{10}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Trường hợp 2:

\begin{matrix}
 2x - \dfrac{1}{5} = - 6 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = - 6 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{{ - 29}}{5} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{ - 29}}{5}:2 \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{{ - 29}}{{10}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 31/10 hoặc x = - 29/10

Câu 3:

Ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{A}{2} = \dfrac{B}{3} = \dfrac{C}{5} = \dfrac{{A + B + C}}{{2 + 3 + 5}} = \dfrac{{180}}{{10}} = 18 \hfill \\
 
\end{matrix}

\Rightarrow \dfrac{A}{2} = 18 => A = 18 . 2 = 360

\Rightarrow \dfrac{B}{3} = 18 => B = 18 . 3 = 540

\Rightarrow \dfrac{C}{5} = 18 =>C = 18 . 5 = 900

Vậy tam giác ABC có số đo các góc là góc A bằng 360, góc B bằng 540, góc C bằng 900

Câu 4:

a. Ta có: d // d’, DH vuông góc với d’ suy ra DH vuông góc với d

b. Ta có tam giác ADI vuông tại I (chứng minh câu a)

Xét tam giác ADI có:

\begin{matrix}
 \widehat {AID} + \widehat {IAD} + \widehat {ADI} = {180^0} \hfill \\
  \Rightarrow {90^0} + {30^0} + \widehat {ADI} = {180^0} \hfill \\
  \Rightarrow \widehat {ADI} = 180 - 90 - 30 = {60^0} \hfill \\ 
\end{matrix}

Tương tự xét tam giác EDH ta tính được góc \Rightarrow \widehat {EDH} = {25^0}

Mặt khác

\begin{matrix} \widehat {HDE} + \widehat {{D_1}} + \widehat {ADI} = {180^0} \hfill \\  \Rightarrow \widehat {{D_1}} = 180 - \left( {\widehat {HDE} + \widehat {ADI}} \right) \hfill \\ \end{matrix}

= 180 - (25 + 60) = 950

Câu 5:

Ta có:

S = 1 + 2.6 + 3.62 + 4.63 + ... + 100.699

=> 6S = 6 + 2.62 + 3.63 + ... + 100.6100

=> 6S - S = (100.6100 - 1) + (6 - 2.6) + (2.62 - 3.62) + ... + (100.699 - 99.699)

=> 5S = (100.6100 - 1) - (6 + 62 + 63 + ... + 699)

Mặt khác: A = 6 + 62 + 63 + ... + 699

=> 6A = 62 + 63 + ...+ 6100

\Rightarrow A = \frac{{{6^{100}} - 6}}{5}

\Rightarrow S = \frac{{{{100.6}^{100}} - 1 - \dfrac{{{6^{100}} - 6}}{5}}}{5} = \frac{{{{499.6}^{100}} + 1}}{5}

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 3 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, Đề thi giữa kì 1 Toán 7 có đáp án

Ngoài ra thầy cô và bạn đọc có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • 13.067 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Xucxich14
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: