Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 1 Đề thi giữa kì 1 Toán 7 có đáp án

Nội dung Tải về
 • 269 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi khác:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh Like page Giải Toán. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 - Đề 1

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a. \left( -4 \right){{\left( \frac{2}{3} \right)}^{2}}-\frac{5}{9}b. \left( \frac{1}{4}+\frac{-2}{5} \right):\frac{17}{19}+\left( \frac{3}{4}+\frac{-3}{5} \right):\frac{17}{19}
c. \frac{{{5}^{4}}{{.20}^{4}}}{{{25}^{5}}{{.4}^{5}}}d. 4{{\left( \frac{1}{4} \right)}^{2}}+25.\left[ {{\left( \frac{3}{4} \right)}^{3}}:{{\left( \frac{5}{4} \right)}^{3}} \right]:{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{3}}

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. x+\frac{1}{2}=2\frac{3}{5}
b. \frac{3}{7}-\left( 2x-4\frac{1}{3} \right)=\frac{2}{3}
c. \left| 3x-1 \right|-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}
Câu 3 (2 điểm) Lớp 7A có số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình lần lượt tỉ lệ với 2 : 3 : 4. Tính số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình của lớp 7A, biết rằng số học sinh khá nhiều hơn học sinh giỏi là 5 học sinh.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’, AB vuông góc với đường thẳng d và góc E1 có số đo bằng 450

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 1

a. Chứng minh AB vuông góc với đường thẳng d'

b. Tính số đo góc E2

c. Tính số đo góc F1, F2

Câu 5 (1 điểm) Tính P = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 264 + 265

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 - Đề 1

Câu 1:

a. \left( -4 \right).{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{2}}-\frac{5}{9}=\left( -4 \right).\frac{{{2}^{2}}}{{{3}^{2}}}-\frac{5}{9}=\left( -4 \right).\frac{4}{9}-\frac{5}{9}=-\frac{16}{9}-\frac{5}{9}=\frac{-16-5}{9}=\frac{-7}{3}

b. \left( \frac{1}{4}+\frac{-2}{5} \right):\frac{17}{19}+\left( \frac{3}{4}+\frac{-3}{5} \right):\frac{17}{19}

\begin{align}

& =\left( \frac{1}{4}+\frac{-2}{5}+\frac{3}{4}+\frac{-3}{5} \right):\frac{17}{19} \\

& =\left[ \left( \frac{1}{4}+\frac{3}{4} \right)+\left( \frac{-2}{5}+\frac{-3}{5} \right) \right].\frac{19}{17} \\

& =\left[ 1-1 \right].\frac{19}{17}=0.\frac{19}{17}=0 \\

\end{align}

c. \frac{{{5}^{4}}{{.20}^{4}}}{{{25}^{5}}{{.4}^{5}}}=\frac{{{5}^{4}}.{{\left( 5.4 \right)}^{4}}}{{{\left( 5.5 \right)}^{5}}{{.4}^{5}}}=\frac{{{5}^{4}}{{.5}^{4}}{{.4}^{4}}}{{{5}^{5}}{{.5}^{5}}{{.4}^{5}}}=\frac{1}{5.5.4}=\frac{1}{100}

d. 5{{\left( \frac{1}{5} \right)}^{2}}+25.\left[ {{\left( \frac{3}{4} \right)}^{3}}:{{\left( \frac{5}{4} \right)}^{3}} \right]:{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{3}}=\frac{1}{5}+25.\left[ \frac{{{3}^{3}}}{{{4}^{3}}}.\frac{{{4}^{3}}}{{{5}^{3}}} \right].\frac{{{2}^{3}}}{{{3}^{3}}}=\frac{1}{5}+\frac{8}{5}=\frac{9}{5}

Câu 2:

a. x+\frac{1}{2}=2\frac{3}{5}

\begin{align}

& x+\frac{1}{2}=\frac{13}{5} \\

& x=\frac{13}{5}-\frac{1}{2} \\

& x=\frac{26}{10}-\frac{5}{10} \\

& x=\frac{21}{10} \\

\end{align}

Vậy x = 21/10

b.

\begin{align}

& \frac{3}{7}-\left( 2x-4\frac{1}{3} \right)=\frac{2}{3} \\

& \Rightarrow 2x-\frac{13}{3}=\frac{3}{7}-\frac{2}{3} \\

& \Rightarrow 2x=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}+\frac{13}{3} \\

& \Rightarrow 2x=\frac{3}{7}+\frac{11}{3} \\

\end{align}

\begin{align}

& \Rightarrow 2x=\frac{9}{21}+\frac{77}{21} \\

& \Rightarrow 2x=\frac{86}{21} \\

& \Rightarrow x=\frac{43}{21} \\

\end{align}

Vậy x = 43/21

c. \left| {3x - 1} \right| - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}

\begin{matrix}
  \Rightarrow \left| {3x - 1} \right| - \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2} \hfill \\
  \Rightarrow \left| {3x - 1} \right| = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} \hfill \\ 
\end{matrix}

Trường hợp 1:

\begin{matrix} 3x - 1 = \dfrac{3}{4} \hfill \\  \Rightarrow 3x = \dfrac{3}{4} + 1 = \dfrac{7}{4} \hfill \\  \Rightarrow x = \dfrac{7}{4}:3 \hfill \\  \Rightarrow x = \dfrac{7}{{12}} \hfill \\ \end{matrix}

Trường hợp 2:

\begin{matrix}
 3x - 1 = - \dfrac{3}{4} \hfill \\
  \Rightarrow 3x = - \dfrac{3}{4} + 1 = \dfrac{1}{4} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{1}{4}:3 \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{1}{{12}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 7/12 hoặc x = 1/12

Câu 3:

Gọi số học sinh giỏi của lớp 7A là x (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 7A là y (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 7A là z (học sinh)

Theo đề bài số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ 2 : 3 : 4 có nghĩa là \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}(1)

Mà số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 5 học sinh hay y - x = 5 (2)

Từ (1) áp dụng tình chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{4} = \dfrac{{y - x}}{{3 - 2}} = \dfrac{5}{1} = 5 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} = 5 \Rightarrow x = 2.5 = 10 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{3} = 5 \Rightarrow y = 3.5 = 15 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{4} = 5 \Rightarrow z = 4.5 = 20 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vây số học sinh giỏi của lớp 7A là 10 học sinh

Số học sinh khá của lớp 7A là 15 học sinh

Số học sinh trung bình của lớp 7A là 20 học sinh

Câu 4:

Ta có: d//d',AB \bot d \Rightarrow AB \bot d'

Theo giả thiết ta có: \widehat {{E_1}} = {45^0}

Do \widehat {{E_1}} đối đỉnh với \widehat {{E_2}} nên \widehat {{E_1}} = \widehat {{E_2}} = {45^0}

Do d //d’ nên \widehat {{E_1}} = \widehat {{F_3}} = {45^0} (so le trong)

\widehat {{F_1}},\widehat {{F_3}} bù nhau nên \widehat {{F_1}} + \widehat {{F_3}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{F_1}} = {180^0} - {45^0} = {135^0}

Do \widehat {{F_1}} đối đỉnh với \widehat {{F_2}} nên

Câu 5:

P = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 264 + 265

=> 2.P =  2 + 22 + 23 + 24 + ... + 265 + 266

=> 2P - P = 266 - 1

=> P = 266 - 1

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 Đề 1 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, ...

Ngoài ra thầy cô và bạn đọc có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • 77.292 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Cự Giải
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: