Song Ngư Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Chứng minh 2n+5/n+3 là phân số tối giản

Chứng minh phân số 2n+5/n+3 là phân số tối giản.

5
5 Câu trả lời
 • Bon
  Bon

  Có 2 cách làm bài như sau:

  Cách 1: Gọi x là ước chung lớn nhất của 2n + 5 và n + 3

  Ta có

  (n + 3) ⋮ x

  Mà 2n + 5 ⋮ x

  => [(2n + 6) – (2n + 5)] ⋮ x

  => 1 ⋮ x

  Suy ra x = 1 hoặc x = -1

  Vậy 2n + 5/n + 3 là phân số tối giản

  Cách 2: Gọi (2n + 5; n + 3) = d

  => 2n + 5 ⋮ d và n + 3 ⋮ d

  => 2n + 5 ⋮ d và 2(n + 3) ⋮ d

  => 2n + 5 ⋮ d và 2n + 6 ⋮ d

  => [(2n + 6) – (2n + 5)] ⋮ d

  => 1 ⋮ d

  => d = 1 hoặc d = -1

  Kết luận 2n+5 /n+3 là phân số tối giản

  Trả lời hay
  6 Trả lời 14/04/22
  • Nhân Mã
   Nhân Mã

   Gọi x là ước chung lớn nhất của 2n + 5 và n + 3

   Ta có

   (n + 3) ⋮ x

   Mà 2n + 5 ⋮ x

   => [(2n + 6) – (2n + 5)] ⋮ x

   => 1 ⋮ x

   Suy ra x = 1 hoặc x = -1

   Vậy 2n + 5/n + 3 là phân số tối giản

   Trả lời hay
   3 Trả lời 14/04/22
   • Xucxich14
    Xucxich14

    Gọi x là ước chung lớn nhất của 2n + 5 và n + 3

    Ta có

    (n + 3) chia hết cho x

    Mà 2n + 5 chia hết cho x

    Suy ra [(2n + 6) – (2n + 5)] chia hết cho x

    => 1 chia hết cho x

    Suy ra x = 1 hoặc x = -1

    Vậy 2n + 5/n + 3 là phân số tối giản

    Gọi (2n + 5; n + 3) = d

    => 2n + 5 ⋮ d và n + 3 ⋮ d

    => 2n + 5 ⋮ d và 2(n + 3) ⋮ d

    => 2n + 5 ⋮ d và 2n + 6 ⋮ d

    => [(2n + 6) – (2n + 5)] ⋮ d

    => 1 ⋮ d

    => d = 1 hoặc d = -1

    Kết luận 2n+5 /n+3 là phân số tối giản

    Trả lời hay
    2 Trả lời 14/04/22
    • Biết Tuốt
     Biết Tuốt

     Để chứng minh một phân số là phân số tối giản ta làm như sau:

     Gọi ước chung lớn nhất của tử thức và mẫu thức là d, chứng minh d = 1 hoặc d = -1

     Trả lời hay
     1 Trả lời 14/04/22
     • Batman
      Batman

      Phân số tối giản là gì

      Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1

      0 Trả lời 14/04/22