Bài tập Toán 7 Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài tập Toán 7 có đáp án

Nội dung
 • 5 Đánh giá

Bài tập Toán 7 Tập hợp Q các số hữu tỉ

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài trắc nghiệm : Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án. Nhằm giúp học sinh lớp 7 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán liên quan đến Số hữu tỉ nhé!

Bài tập Toán lớp 7 Tập hợp Q các số hữu tỉ là bài ôn tập chương 1 Số hữu tỉ. Số thực có đáp án. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

-----> Bài tiếp theo: Bài tập Toán 7 Cộng trừ số hữu tỉ

Bài liên quan:

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
  Gợi ý lời giải:

  Ta có mỗi quan hệ của các tập số như sau: \mathbb{N}^\ast\subset\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}

 • Câu 2:
  Cho x=\frac ab\in\mathbb{Q}, chọn đáp án chính xác nhất.
  Gợi ý lời giải:
  Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \frac ab;\left(a,b\in\mathbb{Z},b\neq0\right)
 • Câu 3: Cho hình vẽ sau đây, hãy chọn câu trả lời đúng:
  Bài tập toán 7 Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Gợi ý lời giải:

  Điểm E nằm giữa 1 và 2 nên điểm E biểu diễn số hữu tỉ \frac32, Điểm D biểu điễn số hữu tỉ 1

 • Câu 4: Chọn đáp án đúng
  Gợi ý lời giải:

  Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \frac ab;\left(a,b\in\mathbb{Z},b\neq0\right)

 • Câu 5: Chọn khẳng định sai.
 • Câu 6:
  Số nguyên m thỏa mãn biểu thức \frac12<\frac{12}m<\frac43
  Gợi ý lời giải:
  \frac12<\frac{12}a<\frac43\Rightarrow\frac{12}{24}<\frac{12}m<\frac{12}9\Rightarrow m\in\left\{10,11,12,...,23\right\}
 • Câu 7:
  Tìm năm phân số lớn hơn \frac15 và nhỏ hơn \frac38
  Gợi ý lời giải:
  \frac15=\frac3{15}<\frac3x<\frac38\Rightarrow x\in\left\{9,10,11,...,14\right\}
 • Câu 8: Chọn đáp án sai.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Mời bạn đánh giá!