Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Số thập phân

Nhân chia số thập phân Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít. Tính diện tích của mỗi tấm kính.

Hướng dẫn giải

Gọi chiều dài của tấm kính lớn là a (m) (x > 0)

Khi đó chiều rộng của tấm kính lớn là: \frac{1}{2}.a (m)

Diện tích của tấm kính lớn là: a.\frac{a}{2} = \frac{{{a^2}}}{2} (m2)

Vì chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn và bằng \frac{1}{2}.a (m)

Khi đó chiều rộng của tấm kính nhỏ là: \frac{1}{2}.a

Diện tích của tấm kính lớn là: \frac{a}{2}.\frac{a}{4} = \frac{{{a^2}}}{8} (m2)

Diện tích của tấm kính lớn gấp số lần diện tích của tấm kính nhỏ là: \frac{{{a^2}}}{2}:\frac{{{a^2}}}{8} = \frac{{{a^2}}}{2}.\frac{8}{{{a^2}}} = 4

Vì ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít nên tổng diện tích hai tấm kính là bằng 0,9 m2

Coi diện tích tấm kính nhỏ là một phần thì tấm kính lớn là hai phần vì vậy tổng diện tích hai tấm kính là ba phần. Khi đó, diện tích một phần là:

0,9: 3 = 0,3 (m2)

Suy ra diện tích tấm kính nhỏ là 0,3 m2

Từ đó diện tích tấm kính lớn là: 0,3.2 = 0,6 m2

Vậy diện tích tấm kính nhỏ là 0,3 m2 và diện tích tấm kính lớn là 0,6 m2

Quy tắc nhân hai số thập phân

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Quy tắc nhân hai số thập phân

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Phép nhân phép chia số thập phân, các em học sinh có thể tham khảo thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 611
Sắp xếp theo