Luyện tập 1 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 10 Đánh giá

Luyện tập 1 trang 78 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Luyện tập 1 trang 78 Biểu đồ cột là lời giải bài SGK Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 78

Luyện tập 1 (SGK trang 78 Toán 6): (1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được

Kết quả như Bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn).

Thể loại

Số bạn yêu thích

Thần thoại

⍂ ⍂

Truyền thuyết

⍂ ⍂ ⍂ ⍂

Cổ tích

⍂ ⍂ ⍂

Bảng 9.3

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ Bảng 9.3;

b) Vẽ biểu đồ Hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

Luyện tập 1 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

(2) Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo Bảng 9.4.

Em hãy vẽ biểu đồ cột cho bảng thống kê này.

Tên loài hoa

Sen

Tulip

Mai

Dã quỳ

Số cánh hoa

8

6

5

13

Bảng 9.4

Hướng dẫn giải

- Khi đọc biểu đồ cột, ta nhìn theo một trục để đọc danh sách các đối tượng thống kê và nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó (cần lưu ý thang đo của trục số liệu để khi đọc các số liệu)

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột (nếu cần)

Lời giải chi tiết

(1) a) Cột số bạn yêu thích thể loại thần thoại có 10 gạch nên có 10 bạn yêu thích thể loại thần thoại.

+) Cột số bạn yêu thích thể loại truyền thuyết nên có 20 bạn yêu thích thể loại truyền thuyết

+) Cột số bạn yêu thích thể loại cổ tích nên có 15 bạn yêu thích thể loại cổ tích.

Ta có bảng thống kê sau:

Thể loại

Thần thoại

Truyền thuyết

Cổ tích

Số bạn yêu thích

10

20

15

b) Với mỗi thể loại văn học trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số bạn yêu thích thể loại văn học (chiều rộng là đoạn thẳng màu đỏ) có sẵn trên hình vẽ

Ta được biểu đồ cột như sau:

Luyện tập 1 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

(2) Biểu đồ cột cánh hoa của các loài hoa

Luyện tập 1 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

----> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 40 Biểu đồ cột

-----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 78 Biểu đồ cột cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Captain
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 5.544
Sắp xếp theo