Toán lớp 4 Trang 84, 85 Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,... Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,... SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 84 Toán lớp 4

Tính nhẩm:

Hướng dẫn:

Khi nhân một số với 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

5 × 10 = 50

5 × 100 = 500

5 × 1 000 = 5 000

32 × 10 = 320

32 × 100 = 3 200

32 × 1 000 = 32 000

183 × 10 = 1 830

183 × 100 = 18 300

183 × 1 000 = 183 000

307 × 10 = 3 070

560 × 100 = 56 000

105 × 1 000 = 105 000

Bài 2 Trang 85 Toán lớp 4

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 40 = 3 x 4 x 10 = 12 x 10 = 120

Hướng dẫn:

Khi nhân một số với 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

3 × 50 = 3 × 5 × 10 = 15 × 10 = 150

3 × 200 = 3 × 2 × 100 = 6 × 100 = 600

2 × 4 000 = 2 × 4 × 1 000 = 8 × 1 000 = 8 000

2 x 80 = 2 x 8 x 10 = 16 x 10 = 160

4 × 300 = 4 × 3 × 100 = 12 × 100 = 1 200

3 × 7 000 = 3 × 7 × 1 000 = 21 × 1 000 = 21 000

9 × 70 = 9 × 7 × 10 = 63 × 10 = 630

5 × 300 = 5 × 3 × 100 = 15 × 100 = 1 500

6 × 2 000 = 6 × 2 × 1 000 = 12 × 1 000 = 12 000

Bài 3 Trang 85 Toán lớp 4

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Hướng dẫn:

Khi nhân một số với 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

20 × 70 = 20 × 7 × 10 = 140 × 10 = 1 400

40 × 40 = 40 × 4 × 10 = 160 × 10 = 1 600

300 × 40 = 300 × 10 × 4 = 3 000 × 4 = 12 000

600 × 30 = 600 × 10 × 3 = 6 000 × 3 = 18 000

2 000 × 30 = 2 000 × 3 × 10 = 6 000 × 10

= 60 000

3 000 × 60 = 3 000 × 10 × 6 = 30 000 × 6

= 180 000

Bài 4 Trang 85 Toán lớp 4

Một cửa hàng xếp được các cuốn sổ ghi chép vào trong các thùng, mỗi thùng chứa được 1 000 cuốn sổ. Hỏi 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép?

Hướng dẫn:

Khi nhân một số với 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

43 thùng như vậy chứa được số cuốn sổ ghi chép là:

1 000 × 43 = 43 000 (cuốn sổ)

Đáp số: 43 000 cuốn sổ

Bài 5 Trang 85 Toán lớp 4

Trò chơi "Tính nhẩm"

Hướng dẫn:

Khi nhân một số với 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

Em có thể đố bạn một số phép tính như sau:

  • Đố bạn 45 x 10 = ?

45 x 10 = 450

  • Đố bạn 325 × 100 = ?

325 × 100 = 32 500

  • Đố bạn 124 × 1 000 = ?

124 × 1 000 = 124 000

---> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 86 Bài 37: Luyện tập chung

-----------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 4 Cánh diều Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,... dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 2: Các phép tính với số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài học và kiến thức trong sách mới. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều, Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 Toán lớp 4,.... Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 10
Sắp xếp theo