Toán lớp 4 Trang 78, 79 Bài 32: Nhân với số có hai chữ số Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 32: Nhân với số có hai chữ số SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 78 Toán lớp 4

Tính:

Hướng dẫn:

Tính tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai (được viết lùi sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất) rồi tính tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 2 Trang 79 Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn:

Đặt tính: Tính tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai (được viết lùi sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất) rồi tính tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 3 Trang 79 Toán lớp 4

Vườn dâu tây nhà chị Na có 31 luống, mỗi luống có 26 cây. Hỏi vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây?

Hướng dẫn:

Số cây dâu tây = Số luống x số cây

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả số cây dâu tây là:

26 × 31 = 806 (cây)

Đáp số: 806 cây

Bài 4 Trang 79 Toán lớp 4

Tìm một người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Hướng dẫn:

Đổi đơn vị thời gian: 1 giờ = 60 phút

Số lần tim đập của người đó trong 24 giờ = Thời gian (đơn vị là phút) x 75

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đổi 24 giờ = 1440 phút

Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là:

1440 x 75 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần

Bài 5 Trang 79 Toán lớp 4

Một sân bay quốc tế trung bình mỗi giờ thực hiện 44 chuyến bay đến và đi. Hỏi mỗi ngày sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi?