Toán lớp 4 Trang 89, 90 Bài 39: Chia cho 10, 100, 1 000,... Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 39: Chia cho 10, 100, 1 000,... SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 89 Toán lớp 4

Tính nhẩm

Hướng dẫn:

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... cho 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

a)

8 000 : 10 = 800

8 000 : 100 = 80

8 000 : 1 000 = 8

56 000 : 10 = 5 600

56 000 : 100 = 560

56 000 : 1 000 = 56

6 400 : 10 = 640

6 400 : 100 = 64

64 000 : 1 000 = 64

b)

130 : 10 = 13

1 500 : 10 = 150

2 300 : 100 = 23

1 800 : 100 = 18

21 000 : 1 000 = 21

203 000 : 1 000 = 203

Bài 2 Trang 90 Toán lớp 4

Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 840 : 40 = ?

Nhẩm: 840 : 40 = 84 : 4 

= 21 

a) 350 : 50 =

240 : 30 =

b) 2 400 : 60 =

6 300 : 70 =

Hướng dẫn:

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... cho 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 350 : 50 = 35 : 5 = 7

240 : 30 = 24 : 3 = 8

b) 2 400 : 60 = 240 : 6 = 40

6 300 : 70 = 630 : 7 = 90

Bài 3 Trang 90 Toán lớp 4

Để vận chuyển hết các bao gạo, mỗi bao cân nặng 100 kg, người ta đã dùng một xe ô tô có trọng tải 25 tấn và một xe công-te-nơ có trọng tải 60 tấn. Hỏi có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bao gạo lên xe ô tô, bao nhiêu bao gạo lên xe công-te-nơ?

Hướng dẫn:

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... cho 10, 100, 1 000,... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Đổi 1 tấn = 1 000 kg

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đổi: 25 tấn = 25 000 kg

60 tấn = 60 000 kg

Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe ô tô là:

25 000 : 100 = 250 (bao)

Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe công-te-nơ là:

60 000 : 100 = 600 (bao)

Vậy có thể xếp nhiều nhất 250 bao gạo lên xe ô tô, 600 bao gạo lên xe công-te-nơ

Bài 4 Trang 90 Toán lớp 4

Trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"

a) Em viết một phép chia cho 10, 100, 1 000,… Chẳng hạn, 4 500 : 100 = ?

Em đố bạn nhẩm nhanh kết quả.

Em và bạn đổi vai cùng chơi.