Toán lớp 4 Trang 80 Bài 33: Luyện tập Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 33: Luyện tập SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 80 Toán lớp 4

Tính:

Hướng dẫn:

Tính tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai (được viết lùi sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất) rồi tính tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 2 Trang 80 Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn:

Tính tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai (được viết lùi sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất) rồi tính tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 3 Trang 80 Toán lớp 4

Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg gạo nếp với giá 25 000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính tổng số tiền gạo tẻ.

Bước 2: Tính tổng số tiền gạo nếp

Bước 3: Số tiền cửa hàng thu được = Số tiền gạo tẻ + Số tiền gạo nếp

Lời giải chi tiết:

Bài giải

40 kg gạo tẻ bán được số tiền là:

18 000 × 40 = 720 000 (đồng)

35 kg gạo nếp bán được số tiền là:

25 000 × 35 = 875 000 (đồng)

Cửa hàng đó thu được số tiền là:

720 000 + 875 000 = 1 595 000 (đồng)

Đáp số: 1 595 000 đồng

Bài 4 Trang 80 Toán lớp 4

Đường chạy bộ vòng quanh một sân vận động dài 400 m. Một vận động viên ngày đầu chạy 23 vòng xung quanh sân vận động, ngày thứ hai chạy 27 vòng. Hỏi:

a) Mỗi ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

c) Ngày thứ hai vận động viên đó chạy nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét?