Toán lớp 4 Trang 83 Bài 35: Luyện tập  Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 35: Luyện tập SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 83 Toán lớp 4

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

5 × (4 + 3)5 × 4 + 5 × 3

b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa:

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

c) Tính:

32 × (200 + 3)

(125 + 9) × 8

Hướng dẫn:

Biểu thức có chứa phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.

Biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 5 x (4 + 3) = 5 x 7 = 35

5 x 4 + 5 x 3 = 20 + 15 = 35

Kết luận: Hai biểu thức trên có giá trị bằng nhau

b) Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ: 2 x (3 + 7) = 2 x 3 + 2 x 7

= 6 + 14

= 20

- Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ: (15 + 3) x 4 = 15 x 4 + 3 x 4

= 60 + 12

= 72

c) 32 × (200 + 3) = 32 x 200 + 32 x 3

= 6 400 + 96

= 6 496

(125 + 9) × 8 = 125 x 8 + 9 x 8

= 1 000 + 72

= 1 072

Bài 2 Trang 83 Toán lớp 4

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

6 × (7 – 5) và 6 × 7 – 6 × 5

b) Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa:

- Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

- Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

c) Tính:

28 × (7 – 2)

(14 – 7) × 6

Hướng dẫn:

Biểu thức có chứa phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.

Biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 6 × (7 – 5) = 6 x 2 = 12

6 × 7 – 6 × 5 = 42 - 30 = 12

Kết luận: Hai phép tính có kết quả bằng nhau.

b) Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Ví dụ: 3 x (15 - 12) = 3 x 15 - 3 x 12

= 45 - 36

= 9

- Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Ví dụ: (24 - 18) x 3 = 24 x 3 - 18 x 3

= 72 - 54

= 18

c) 28 × (7 – 2) = 28 x 7 - 28 x 2

= 196 - 56

= 140

(14 – 7) × 6 = 14 x 6 - 7 x 6

= 84 - 42

= 42

Bài 3 Trang 83 Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) 93 x 8 + 93 x 2

b) 36 x 9 + 64 x 9

c) 57 x 8 - 57 x 7

Hường dẫn:

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

- Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

93 x 8 + 93 x 2

= 744 + 186

= 930

Cách 2:

93 x 8 + 93 x 2

= 93 x (8 + 2)

= 93 x 10

= 930

b) Cách 1:

36 x 9 + 64 x 9

= 324 + 576

= 900

Cách 2:

36 x 9 + 64 x 9

= (36 + 64) x 9

= 100 x 9

= 900

c) Cách 1:

57 x 8 - 57 x 7

= 456 - 399

= 57

Cách 2:

57 x 8 - 57 x 7

= 57 x (8 - 7)

= 57 x 1

= 57

Bài 4 Trang 83 Toán lớp 4

Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây:

Cách 1: (5 + 3) × 10

Cách 2: (4 + 6) × 8

Em hãy thảo luận về hai cách tính trên.

Hướng dẫn:

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: (5 + 3) × 10 = 8 × 10 = 80

Đếm viên gạch theo chiều dọc. Trong một cột dọc có 5 viên gạch đỏ và 3 viên gạch xanh. Có tất cả 10 cột như thế nên ta có phép tính:

(5 + 3) × 10

Cách 2: (4 + 6) × 8 = 10 × 8 = 80

Đếm viên gạch theo hàng ngang. Trong một hàng ngang có 4 viên gạch ở mặt tường bên trái và 6 viên gạch ở mặt tường bên phải. Có tất cả 8 hàng ngang như thế nên ta có phép tính:

(4 + 6) × 8

---> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 84, 85 Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,...

-----------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 4 Cánh diều Bài 35: Luyện tập dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 2: Các phép tính với số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài học và kiến thức trong sách mới. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều, Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 Toán lớp 4,.... Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Khang Anh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 16
Sắp xếp theo