Toán lớp 4 Trang 74, 75 Bài 30: Luyện tập chung Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 30: Luyện tập chung SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 74 Toán lớp 4

Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm, Thư cao 130 cm, Long cao 135 cm và Hoài cao 140 cm.

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Bước 1: Tính tổng chiều cao của 4 bạn

Bước 2: Chiều cao trung bình = tổng chiều cao của 4 bạn : 4

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Tổng chiều cao của bốn bạn là:

131 + 130 + 135 + 140 = 536 (cm)

Chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài là:

536 : 4 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Bài 2 Trang 74 Toán lớp 4

Khối Hai trồng được 183 cây, khối Ba trồng được 209 cây, khối Bốn trồng được 216 cây, khối Năm trồng được 240 cây. Hỏi trung bình mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?