Luyện tập Toán 7 Ôn tập chương 1 Tập hợp các số hữu tỉ Bài tập Toán 7

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài tập Toán 7 Ôn tập chương 1 Tập hợp số hữu tỉ

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 Tập hợp số hữu tỉ. Nhằm giúp học sinh lớp 7 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán liên quan đến Số hữu tỉ nhé!

Bài tập Toán lớp 7 ôn tập chương 1 Số hữu tỉ. Số thực có đáp án. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Bài liên quan:

 • Câu 1: Cho x = |x|, kết quả nào đúng nhất sau đây:
 • Câu 2:

  Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hửu tỷ - \frac{2}{5}

 • Câu 3:

  Cho \frac{x}{{21}} = \frac{1}{3}. Giá trị của x bằng:

 • Câu 4:

  76 + 75 – 74 chia hết cho:

 • Câu 5:

  Giá trị của x trong phép tính - x:\frac{3}{8} = \frac{8}{3} là:

 • Câu 6:

  Kết quả của phép tính \left( { - \frac{3}{7} + \frac{3}{5}} \right):\frac{{20}}{{21}} + \left( { - \frac{4}{7} + \frac{2}{5}} \right):\frac{{20}}{{21}} là:

 • Câu 7:

  Giá trị của biểu thức: {11^{18}} + {11^{17}} - {11^{16}}.2 chia hết cho số nào sau đây?

 • Câu 8:

  Viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10 của {25^6}{.8^4} là:

 • Câu 9:

  Tìm x nếu: \left| {0,1 - x} \right| = 2,1

 • Câu 10:

  {5^7}-{\text{ }}{5^6} + {5^5} chia hết cho:

 • Câu 11:

  Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau {\left( {\frac{8}{{27}}} \right)^n} = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{12}}

 • Câu 12: Nếu có ad = bc với a, b, c, d  0 thì:
 • Câu 13:

  Nếu \sqrt{x} = 4 thì x bằng:

 • Câu 14:

  Tìm |x| biết x = \frac{{ - 3}}{2}

 • Câu 15: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: 👨 Bờm
Mời bạn đánh giá!