Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách KNTT Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6 có đáp án

Nội dung Tải về
  • 7 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách KNTT được xây dựng theo trọng tâm chương trình học môn Toán lớp 6 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án A, B, C, D.

Câu 1. Cách viết nào sau đây biểu diễn không phải là phân số?

A. \frac{3}{4}.
B. \frac{3,5}{4}.
C. \frac{-3}{4}.
D. \frac{4}{-3}.

Câu 2. Hai phân số \frac{a}{b}=\frac{m}{n} thì ta có quy tắc nào sau đây?

A. a\times n = b\times m
B. a + n = b + m
C. a \div  n = b \div  m
D. a - n = b - m

Câu 3. Số đối của phân số \frac{-6}{7} là số nào?

A.\frac{6}{7}.
B. \frac{7}{6}.
C. \frac{-7}{6}.
D. \frac{7}{-6}.

Câu 4. Cho \mathrm{x}=\frac{-11}{3}+\frac{-5}{3}. Giá trị của x là số nào?

A. \frac{16}{3}.
B. -16 .
C. \frac{-16}{3}.
D. \frac{-16}{6}.

Câu 5. Phân số nào là phân số tối giản tối giản:

A.\frac{2}{10}.
B. \frac{-6}{15}.
C. \frac{-4}{10}.
D. \frac{-2}{5}.

Câu 6. Hỗn số nào không phải là hỗn số dương?

A. 3 \frac{4}{5}.
B. 2 \frac{3}{5}.
C. -2 \frac{3}{5}.
D. 1 \frac{4}{5}.

Câu 7. Biết \frac{1}{4} số học sinh của lớp 6A là 10 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

A. 14 học sinh.
B. 40 học sinh.
C. 20 học sinh.
D. 50 học sinh.

Câu 8. của 1 giờ bằng bao nhiêu phút?

A. 40 phút.
B. 20 phút.
C. 45 phút.
D. 30 phút.

Câu 9. Làm tròn số 9,8462 đến hàng phần mười ta được kết quả là số nào?

A. 9,84.
B. 9,85.
C. 9,9.
D. 9,8.

Câu 10. Trong các số thập phân 2,1923; 5,123; 2, 91; 5,0789 số thập phân lớn nhất là?

A. 2,1923.
B. 2,91.
C. 5,0789.
D. 5,123 .

Câu 11. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
B. Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B.
C. Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.
D. Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

Câu 12. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán

A. Hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.
B. Hai đường thẳng AB và AC có ba điểm chung
C. Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau.
D. Hai đường thẳng AB và AC có hai điểm chung.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 13. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính.

a) \frac{1}{15}+\frac{7}{15}-\frac{2}{15}
b) \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{9}+\frac{4}{7} \cdot \frac{2}{9}+\frac{2}{7} \cdot \frac{2}{9}
c) 1,2.2,5+1.2 .7,5
d) \frac{1}{4}+\frac{3}{4} \cdot\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)

Câu 14. (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}
b) \frac{1}{2}+\frac{3}{5}(x-2)=\frac{1}{5}

Câu 15. (1,5 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số học sinh giỏi bằng \frac{1}{3} số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng \frac{9}{10}số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A

Câu 16. (1,0 điểm) Một bà đi chợ bán trứng, lần đầu bà bán được \frac{2}{5} số trứng, lần thứ hai bà bán được \frac{2}{3} số trứng còn lại thì còn lại 10 quả. Hỏi số trứng ban đầu bà đem đi bán là bao nhiêu quả.

Câu 17. (1,0 điểm) Cho n là số tự nhiên thì phân số \frac{2n+5}{2n+1}có là phân số tối giản không? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6

I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

A

C

D

C

B

A

D

D

B

C

....

Tải file để có đầy đủ các đề thi kèm theo đáp án và ma trận chi tiết!

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách KNTT bao gồm các mẫu đề thi khác nhau kèm theo đáp án chi tiết cùng với ma trận được GiaiToan tổng hợp. Mời các bạn tham khảo thêm chuyên mục Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 với nhiều mẫu đề khác nhau nhằm đạt kết quả cao trong chương trình học môn Toán lớp 6.

Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 356
  • Lượt xem: 1.577
  • Dung lượng: 730,2 KB
Sắp xếp theo