Vở bài tập Toán lớp 5 bài 79: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 96, 97

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

GiaiToan xin giới thiệu tới các em Vở bài tập Toán lớp 5 bài 79: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) tập 1 trang 96, 97. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp các em học sinh luyện tập giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Dưới đây là nội dung chính của bài, các em tham khảo nhé

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 96 - Câu 1

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Học sinh giỏi: 256 em

Học sinh giỏi chiếm: 51,2%

Có tất cả:? học sinh

Phương pháp giải:

Theo đề bài, 51,2% số học sinh của trường là 256 em . Để tìm số học sinh của trường ta có thể lấy 256 chia cho 51,2 rồi nhân với 100 hoặc lấy 256 nhân với 100 rồi chia cho 51,2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Số học sinh của toàn trường tiểu học là:

\frac{256\times100}{51,2}=500 (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 96 - Câu 2

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Tóm tắt

Sản phẩm không đạt chuẩn: 44 sản phẩm

Sản phẩm không đạt chuẩn: 5,5 %

Tổng số sản phẩm: ?

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta có 5,5% tổng số sản phẩm là 44 sản phẩm. Để tìm tổng số sản phẩm của nhà máy ta có thế lấy 44 chia cho 5,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 44 nhân với 100 rồi chia cho 5,5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Tổng sản phẩm nhà máy là:

\frac{44\times100}{5,5}=800 (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 97 - Câu 3

Một cánh đồng ngô có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50% diện tích cánh đồng.

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

Giải vở bài tập Toán 5

Phương pháp giải:

Có thể viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số rồi tính nhẩm diện tích cánh đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải

10% = \frac{1}{10}

20% = \frac{1}{5}

50% = \frac{1}{2}

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 10% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là:

9 × 10 = 90 (ha)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 20% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là:

9 × 5 = 45 (ha)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 50% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là :

9 × 2 = 18 (ha)

Ta có kết quả như sau:

Giải vở bài tập Toán 5

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 97 - Câu 4

Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó.

Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích sân trường. Hãy tính diện tích sân trường.

Giải vở bài tập Toán 5

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta có 10% diện tích sân trường là 250m2, để tìm diện tích sân trường ta có thế lấy 250 chia cho 10 rồi nhân với 100 hoặc lấy 250 nhân với 100 rồi chia cho 10.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Diện tích sân trường là:

\frac{250\times100}{10}=2500\ \left(m^2\right)

Đáp số: 2500m2

5. Toán lớp 5 Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) SGK

>> Bài tiếp theo: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm

>> Bài trước: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 79: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) được GiaiToan chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, qua đó các em nắm được cách giải các dạng Toán về số thập phân, toán tỉ số phần trăm, giải toán về tỉ số phần trăm, các bài toán tiền lãi tiền vốn, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 2. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm các dạng bài toán khác nhau nhé

Tham khảo các tài liệu học tập Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  • 2 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đinh Thị Nhàn
Sắp xếp theo