Toán lớp 4 Trang 72, 73 Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 73 Toán lớp 4

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

Hướng dẫn:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

- Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 6317

Số lớn là: (63 + 17) : 2 = 40

Số bé là: 40 – 17 = 23

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 2921

Số lớn là: (29 + 21) : 2 = 25

Số bé là: 25 – 21 = 4

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 266

Số lớn là: (26 + 6) : 2 = 16

Số bé là: 16 – 6 = 10

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 5838

Số lớn là: (58 + 38) : 2 = 48

Số bé là: 48 – 38 = 10

Bài 2 Trang 73 Toán lớp 4

Trong hộp có 12 chiếc bút gồm bút đen và bút xanh. Số bút đen ít hơn số bút xanh 4 chiếc. Hỏi trong hộp đó có bao nhiêu chiếc bút mỗi loại?

Hướng dẫn:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Cách 1: Số bút đen = (tổng – hiệu) : 2

- Cách 2: Số bút xanh = (tổng + hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số bút đen là:

(12 – 4) : 2 = 4 (chiếc)

Số bút xanh là:

4 + 4 = 8 (chiếc)

Đáp số: 4 bút đen, 8 bút xanh

Bài 3 Trang 73 Toán lớp 4

Tổng số tuổi của bố và mẹ là 65 tuổi. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Tuổi của mẹ = (tổng – hiệu) : 2

Cách 2: Tuổi của bố = (tổng + hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Tuổi của bố là:

(65 + 5) : 2 = 35 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

35 – 5 = 30 (tuổi)

Đáp số: Bố 35 tuổi, mẹ 30 tuổi

Bài 4 Trang 73 Toán lớp 4

Cuối tuần, Tuấn được bố dẫn đi chơi tại một khu du lịch. Tuấn thấy bố trả tiền vé của hai người là 500 000 đồng. Bạn hỏi bố vé vào cửa của mỗi người là bao nhiêu tiền. Bố nói, vé của người lớn trong ngày cuối tuần hơn vé trẻ em là 100 000 đồng. Tính giá vé ngày cuối tuần của người lớn, trẻ em.