Giải Toán 7 bài 25 Đa thức một biến Kết nối tri thức Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán 7 tập 2 Bài 25: Đa thức một biến

Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến Sách Kết nối tri thức với cuộc sống với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập Toán 7 sách KNTT này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo!

Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 25 Đa thức một biến

Câu hỏi (SGK trang 26): Mỗi số thực có phải là một đa thức không? Tại sao? 

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 2 (SGK trang 26): Hãy liệt kê các hạng tử của đa thức B = 2x 4 - 3x 2 + x + 1 ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 3 (SGK trang 27): Thu gọn đa thức P = 2x 3 - 5x 2 + 4x 3 + 4x + 9 + x ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 4 (SGK trang 27): Thu gọn (nếu cần) và sắp xếp mỗi đa thức ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 1 (SGK trang 28): Xét đa thức P = -3x 4 + 5x 2 - 2x + 1 ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 2 (SGK trang 28): Xét đa thức P = -3x 4 + 5x 2 - 2x + 1 ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 3 (SGK trang 28): Xét đa thức P = -3x 4 + 5x 2 - 2x + 1 ...

Xem lời giải chi tiết

Câu hỏi (SGK trang 28): Một số khác 0 cũng là một đa thức. Vậy bậc của nó bằng bao nhiêu? 

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 5 (SGK trang 28): Xác định bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 4 (SGK trang 29): Xét đa thức G(x) = x 2 - 4. Giá trị của biểu thức G(x) ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 5 (SGK trang 29): Xét đa thức G(x) = x2 - 4 ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 6 (SGK trang 29): 1. Tính giá trị của đa thức F(x) = 2x2- 3x - 2 ...

Xem lời giải chi tiết

Vận dụng (SGK trang 29): Trở lại bài toán mở đầu, hãy thực hiện các yêu cầu sau: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.5 (SGK trang 30): a) Tính \left( {\frac{1}{2}{x^3}} \right).\left( { - 4{x^2}} \right) . Tìm hệ số và bậc của đơn thức ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.6 (SGK trang 30): Cho hai đa thức: A\left( x \right) = {x^3} + \frac{3}{2}x - 7{x^4} + \frac{1}{2}x - 4{x^2} + 9...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.7 (SGK trang 30): Cho hai đa thức: P(x) = 5x3 + 2x4 - x2 + 3x2 - x3 - 2x4 - 4x3 ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.8 (SGK trang 30): Người ta dùng hai máy bơm để bơm nước vào một bể chứa nước ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.9 (SGK trang 30): Viết đa thức F(x) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 7.10 (SGK trang 30): Kiểm tra xem: ...

Xem lời giải chi tiết

-------> Bài tiếp theo: Giải Toán 7 Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 25 Đa thức một biến dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán 7 và hỗ trợ các em học sinh trong các kì thi trong năm học lớp 7.

  • 746 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đường tăng
Sắp xếp theo