Luyện tập 4 trang 27 Toán 7 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 8 Đánh giá

Luyện tập 4 trang 27 SGK Toán 7 tập 2

Toán 7 tập 2 Luyện tập 4 trang 27 là lời giải bài Đa thức một biến SGK Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Luyện tập 4 Toán 7 trang 27

Luyện tập 4 (SGK trang 27): Thu gọn (nếu cần) và sắp xếp mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến:

a) A = 3x - 4x4+ x3;

b) B = -2x3- 5x2+ 2x3 + 4x + x2 - 5;

c) C = {x^5} - \frac{1}{2}{x^3} + \frac{3}{4}x - {x^5} + 6{x^2} - 2

Hướng dẫn giải

Trong một đa thức thu gọn và khác đa thức không:

+ Bậc của hạng tử có bậc cao nhất gọi là bậc của đa thức đó.

+ Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất gọi là hệ số cao nhất của đa thức đó.

+ Hệ số của hạng tử bậc 0 được gọi là hệ số tự do của đa thức đó.

Nếu x = a, đa thức F(x) có giá trị bằng 0, tức là F(x) = 0 thì ta gọi a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức F(x).

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

A = 3x - 4x4 + x3

A = -4x4 + x3 + 3x

Vậy A = -4x4 + x3 + 3x

b) Ta có:

B = -2x3 - 5x2 + 2x3 + 4x + x2 - 5

B = -2x3 + 2x3 - 5x2 + x2 + 4x - 5

B = (-2x3 + 2x3) + (- 5x2 + x2) + 4x - 5

B = (-2 + 2)x3 + (-5 + 1)x2 + 4x - 5

B = 0.x3 + (-4)x2 + 4x - 5

B = -4x2 + 4x - 5

Vậy B = -4x2 + 4x – 5

c) Ta có:

\begin{matrix}
  C = {x^5} - \dfrac{1}{2}{x^3} + \dfrac{3}{4}x - {x^5} + 6{x^2} - 2 \hfill \\
  C = {x^5} - {x^5} - \dfrac{1}{2}{x^3} + 6{x^2} + \dfrac{3}{4}x - 2 \hfill \\
  C = \left( {{x^5} - {x^5}} \right) - \dfrac{1}{2}{x^3} + 6{x^2} + \dfrac{3}{4}x - 2 \hfill \\
  C =  - \dfrac{1}{2}{x^3} + 6{x^2} + \dfrac{3}{4}x - 2 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy C =  - \frac{1}{2}{x^3} + 6{x^2} + \frac{3}{4}x - 2

---> Câu hỏi tiếp theo: Hoạt động 1 trang 28 SGK Toán 7 tập 2

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập 4 Toán 7 trang 27 Đa thức một biến cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.835
Sắp xếp theo