Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20 Phép chia có dư lớp 3

Nội dung
  • 29 Đánh giá

Toán lớp 3 phép chia có dư

Bài tập Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài liên quan đến phép chia có dư lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập về phép chia lớp 3. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Đề bài: Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20. Tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 136.

Hướng dẫn:

Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất kém số chia 1 đơn vị.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Lời giải:

Tổng của số bị chia và số chia là:

136 – 20 = 116

Vì phép chia có thương bằng 3 nên số bị chia sẽ gấp số chia 3 lần, tức là nếu số chia chiếm 1 phần thì số bị chia sẽ chiếm 3 phần như vậy.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Giá trị của một phần là:

116 : 4 = 29

Số chia là:

29 x 1 = 29

Số bị chia là:

29 x 3 = 87

Thử lại: 87 : 29 = 3 (dư 20)

Đáp số: Số chia: 29

Số bị chia: 87

Lý thuyết về phép chia hết và phép chia có dư

✔ Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

✔ Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

✔ Trong phép chia có số chia là a (với a là số lớn hơn 1, a > 1) thì số dư lớn nhất là a – 1.

✔ Vì trong phép chia số dư bằng 0 thì đó là phép chia hết nên số dư bé nhất trong phép chia là 1.

Tìm số bị chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số bị chia trong phép chia hết, ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Tìm số chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số chia trong phép chia hết, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Câu hỏi liên quan:

-----

Ngoài dạng bài tập về phép chia có dư lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Phước Thịnh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 26.779
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan