Luyện tập Làm tròn số Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 16 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Làm tròn số sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Làm tròn số là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Làm quen với chữ số La Mã Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Đáp án nào dưới đây đúng khi nói về cách làm tròn số đến hàng chục?

  Gợi ý lời giải:

  + Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3 hoặc 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

  + Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục.

  + Sau khi làm tròn số đến hàng chục, hàng đơn vị là chữ số 0

 • Câu 2:

  Đáp án nào dưới đây đúng khi nói về cách làm tròn đến hàng trăm?

  Gợi ý lời giải:

  Nếu chữ số hàng chục là 1, 2, 3 hoặc 4 thì giữ nguyên chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

  Nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

 • Câu 3:

  Làm tròn số 41 đến hàng chục được số:

  Gợi ý lời giải:

  + Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3 hoặc 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

  + Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục.

  + Sau khi làm tròn số đến hàng chục, hàng đơn vị là chữ số 0

  Làm tròn số 41 đến hàng chục được số: 40

 • Câu 4:

  Làm tròn số 592 đến hàng trăm được số:

  Gợi ý lời giải:

  Nếu chữ số hàng chục là 1, 2, 3 hoặc 4 thì giữ nguyên chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

  Nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

  Làm tròn số 592 đến hàng trăm được số: 600

 • Câu 5:

  Làm tròn số 212 đến hàng trăm được số:

  Gợi ý lời giải:

  Nếu chữ số hàng chục là 1, 2, 3 hoặc 4 thì giữ nguyên chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

  Nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

  Làm tròn số 212 đến hàng trăm được số: 200

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Phước Thịnh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan