Luyện tập Tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 9 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Tính giá trị của biểu thức sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Tính giá trị của biểu thức là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Làm tròn số Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng và trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự:

  Gợi ý lời giải:
  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
 • Câu 2:

  Giá trị của biểu thức 2 x 2 x 7 là:

  Gợi ý lời giải:

  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  Thực hiện phép tính có:

  2 x 2 x 7 = 4 x 7 = 28

 • Câu 3:

  Cách bước tính nào dưới đây đúng khi thực hiện tính giá trị của biểu thức 489 – 190 + 229?

  Gợi ý lời giải:

  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  Thực hiện phép tính có:

  489 – 190 + 229 = 299 + 229 = 528

 • Câu 4:

  Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức có lời văn dưới đây:

  4 chia 2 nhân 8

  Gợi ý lời giải:

  Biểu thức ứng với lời văn “4 chia 2 nhân 8” là: 4 : 2 x 8

  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  Thực hiện phép tính có:

  4 : 2 x 8 = 2 x 8 = 16

 • Câu 5:

  Phép tính nào dưới đây đúng khi nói về cách thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia?

  Gợi ý lời giải:
  Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
 • Câu 6:

  Câu nào đúng trong các câu dưới đây?

  Gợi ý lời giải:

  Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

  Thực hiện phép tính có:

  15 : 3 + 2 = 5 + 2 = 7

  27 – 18 : 9 = 27 – 2 = 25

  14 : 2 + 36 = 7 + 36 = 43

  8 + 5 x 7 = 8 + 35 = 43

 • Câu 7:

  Một cửa hàng có 120 kg gạo, người ta đã bán đi 75 kg gạo. Số gạo còn lại người ta chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Gợi ý lời giải:

  Số gạo cửa hàng còn lại là:

  120 – 75 = 45 (kg)

  Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

  45 : 5 = 9 (kg)

  Đáp số: 9 kg gạo

 • Câu 8:

  Giá trị của biểu thức 28 – (16 + 3) là:

  Gợi ý lời giải:

  Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc “()” thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

  Thực hiện phép tính có:

  28 – (16 + 3) = 28 – 19 = 9

 • Câu 9:

  Mỗi hộp táo gồm 2 quả. Mỗi hộp cam gồm 10 quả. Hỏi 5 hộp táo và 1 hộp cam có tất cả bao nhiêu quả?

  Gợi ý lời giải:

  5 hộp táo có tất cả số quả là:

  2 x 5 = 10 (quả)

  5 hộp táo và 1 hộp cam có tất cả số quả là:

  10 + 10 = 20 (quả)

  Đáp số: 20 quả.

 • Câu 10:

  Cho biểu thức 5 x 6 + 2 : 2. Hãy đặt dấu ngoặc đơn vào biểu thức để giá trị của biểu thức bằng 10:

  Gợi ý lời giải:

  Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc “()” thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

  Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  Thực hiện phép tính có:

  (5 x 6) – 2 : 2 = 30 – 2 : 2 = 30 – 1 = 29

  5 x (6 – 2) : 2 = 5 x 4 : 2 = 20 : 2 = 10

  5 x 6 – (2 : 2) = 30 – 1 = 29

  5 x (6 – 2 : 2) = 5 x (6 – 1) = 5 x 5 = 25

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Sư Tử
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan