Luyện tập Bài toán giải bằng hai bước tính Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 9 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Bài toán giải bằng hai bước tính sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai bước tính là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Làm quen với biểu thức Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Sơ đồ tóm tắt nào phù hợp với bài toán dưới đây?

  Tổ 1 trồng được 23 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 7 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được tất cả bao nhiêu cây?

  Gợi ý lời giải:

  Sơ đồ tóm tắt của bài toán là:

  Trắc nghiệm Toán lớp 3 CTST

  Lời giải

  Tổ 2 trồng được số cây là:

  23 + 7 = 30 (cây)

  Cả hai tổ trồng được tất cả số cây là:

  23 + 30 = 53 (cây)

  Đáp số: 53 cây

 • Câu 2:

  Một cửa hàng buổi sáng bán được 40 kg gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 8 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Gợi ý lời giải:

  Sơ đồ tóm tắt của bài toán là:

  Trắc nghiệm Toán lớp 3 CTST

  Lời giải

  Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

  40 – 8 = 32 (kg)

  Cả ngày cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

  40 + 32 = 72 (kg)

  Đáp số: 72 kg gạo

 • Câu 3:

  Hoàn thiện bài giải cho bài toán dưới đây:

  Thùng thứ nhất đựng 12 l dầu, thùng thứ hai đựng được nhiều hơn thùng thứ nhất 9 l dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

  Tóm tắt

  Thùng thứ nhất: 12 l dầu

  Thùng thứ hai đựng được nhiều hơn thùng thứ nhất: 9 l dầu

  Cả hai thùng: … lít dầu?

  Bài giải

  Thùng thứ hai đựng được số lít dầu là:

  ? ? ? = ? l)

  Cả hai thùng đựng được số lít dầu là:

  ? ? ? = ? (l)

  Đáp số: ? l dầu

  Gợi ý lời giải:

  Thùng thứ hai đựng được số lít dầu là:

  12 + 9 = 21 (l)

  Cả hai thùng đựng được số lít dầu là:

  12 + 21 = 33 (l)

  Đáp số: 33 l dầu

 • Câu 4:

  Nêu bài toán dựa trên sơ đồ tóm tắt dưới đây:

  Trắc nghiệm Toán lớp 3 CTST

  Gợi ý lời giải:

  Hoa có 30 quyển vở. Hoa có nhiều hơn Lan 8 quyển vở. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở?

  Bài giải

  Lan có số quyển vở là:

  30 – 8 = 22 (quyển)

  Cả hai bạn có tất cả số quyển vở là:

  30 + 22 = 52 (quyển)

  Đáp số: 52 quyển vở

 • Câu 5:

  Chọn cách giải phù hợp cho bài toán dưới đây:

  Nam có một bao gạo và một bao ngô. Bao gạo nặng 25kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 8 kg. Hỏi cả hai bao nặng tất cả bao nhiêu kg?

  Gợi ý lời giải:

  Cách giải cho bài toán:

  + Bước 1: Sử dụng phép cộng để tính cân nặng của bao ngô.

  + Bước 2: Sử dụng phép cộng để tính cân nặng của cả hai bao.

  Bài giải

  Cân nặng của bao ngô là:

  25 + 8 = 33 (kg)

  Cả hai bao cân nặng là:

  25 + 33 = 58 (kg)

  Đáp số: 58 kg.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan