Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135 Phép chia có dư lớp 3

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Toán lớp 3 phép chia có dư

Bài tập Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài liên quan đến phép chia có dư lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập về phép chia lớp 3. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Đề bài: Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135, nhưng vì sơ ý nên bạn An đã viết sai số bị chia như sau : chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7. Vì thế phép chia sai có thương là 226 và dư 60. Tìm thương và số dư đúng trong phép chia này.

Hướng dẫn:

Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất kém số chia 1 đơn vị.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Lời giải:

Số bị chia trong phép chia sai là:

135 x 226 + 60 = 30570

Theo đề bài, bạn An đã viết sai số bị chia, chữ số hàng trăm là 7 thành 5 và chữ số hàng chục là 5 thành 7, nên số bị chia đúng trong phép chia là: 30750.

Thực hiện phép chia có:

30750 : 135 = 227 (dư 105)

Phép chia đúng có thương bằng 227 và số dư bằng 105.

Lý thuyết về phép chia hết và phép chia có dư

✔ Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

✔ Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

✔ Trong phép chia có số chia là a (với a là số lớn hơn 1, a > 1) thì số dư lớn nhất là a – 1.

✔ Vì trong phép chia số dư bằng 0 thì đó là phép chia hết nên số dư bé nhất trong phép chia là 1.

Tìm số bị chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số bị chia trong phép chia hết, ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Tìm số chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số chia trong phép chia hết, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Câu hỏi liên quan:

-----

Ngoài dạng bài tập về phép chia có dư lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 421
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan