Toán lớp 3 phép chia hết và phép chia có dư Toán chia lớp 3

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Toán lớp 3 phép chia hết và phép chia có dư là tài liệu được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài liên quan đến phép chia có dư lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập về phép chia lớp 3. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Phép chia hết và phép chia có dư

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

✔ Trong phép chia có số chia là a (với a là số lớn hơn 1, a > 1) thì số dư lớn nhất là a – 1.

✔ Vì trong phép chia số dư bằng 0 thì đó là phép chia hết nên số dư bé nhất trong phép chia là 1.

Tìm số bị chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số bị chia trong phép chia hết, ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Tìm số chia trong phép chia hết và phép chia có dư

Muốn tìm số chia trong phép chia hết, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Muốn tìm số chia trong phép chia có dư, ta lấy số bị chia trừ cho số dư, sau đó chia cho thương.

Các bài toán phép chia có dư lớp 3

Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

Đề bài: Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

Tham khảo thêm lời giải chi tiết: Bài tập phép chia lớp 3

Lời giải:

Vì số dư là 19 nên số chia nhỏ nhất là 20.

Số bị chia là:

20 x 12 + 19 = 259

Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 15 và số dư là 17

Đề bài: Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 15 và số dư là 17

Tham khảo thêm lời giải chi tiết: Bài tập phép chia lớp 3

Lời giải:

Vì số dư là 17 nên số chia nhỏ nhất là 18.

Số bị chia là:

18 x 15 + 17 = 287

Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44

Đề bài: Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44.

Tham khảo thêm lời giải chi tiết: Bài tập phép chia lớp 3

Lời giải:

Vì số dư là 44 nên số chia nhỏ nhất là 45.

Số bị chia là:

45 x 123 + 44 = 5579

Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135

Đề bài: Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135, nhưng vì sơ ý nên bạn An đã viết sai số bị chia như sau : chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7. Vì thế phép chia sai có thương là 226 và dư 60. Tìm thương và số dư đúng trong phép chia này.

Tham khảo thêm lời giải chi tiết: Bài tập phép chia lớp 3

Lời giải:

Số bị chia bị viết sai là:

226 x 135 + 60 = 30570

Vì số bị chia viết sai chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7 nên số bị chia đúng là 30750.

Thực hiện phép chia ta có:

30750 : 135 = 227 (dư 105)

Phép chia đúng có thương là 227 và dư 105.

Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20

Đề bài: Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20. Tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 136.

Tham khảo thêm lời giải chi tiết: Bài tập phép chia lớp 3

Lời giải:

Tổng của số bị chia và số chia là:

136 – 20 = 116

Thương bằng 3 nên số bị chia gấp số chia 3 lần.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 1 = 4

Số chia là:

116 : 4 x 1 = 29

Số bị chia là:

29 x 3 = 87

-----

Ngoài lý thuyết về phép chia có dư và phép chia hết lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Đường tăng
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.447
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan