Giải Toán 10 Bài 11 Tích vô hướng của hai vecto sách Kết nối tri thức Giải Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Giải Toán 10 tập 1 Bài 11 Tích vô hướng của hai vecto

Giải bài tập SGK Toán 10 Bài 11 Tích vô hướng của hai vecto Sách Kết nối tri thức với cuộc sống với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 10 KNTT. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 10. Mời các bạn tham khảo!

Giải bài tập SGK Toán 10 Bài 11 Tích vô hướng của hai vecto

Luyện tập 1 (SGK trang 66): Cho tam giác đều ABC. Tính \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} } \right)...

Xem lời giải chi tiết

Câu hỏi (SGK trang 66): Khi nào thì góc giữa hai vecto bằng 0 0 , bằng 180 0

Xem lời giải chi tiết

Câu hỏi 2 (SGK trang 67): Khi nào tích vô hướng của hai vecto \overrightarrow u ;\overrightarrow v...

Xem lời giải chi tiết

Câu hỏi (SGK trang 67): Khi nào thì {\left( {\overrightarrow u .\overrightarrow v } \right)^2} = {\overrightarrow u ^2}.{\overrightarrow v ^2}

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 2 (SGK trang 67): Cho tam giác AB C có BC = a, CA = b, AB = c ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 2 (SGK trang 68): Cho hai vectơ cùng phương \overrightarrow u  = \left( {x;y} \right)\overrightarrow v  = \left( {kx;ky} \right)...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 3 (SGK trang 68): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ không ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 3 (SGK trang 68): Tính tích vô hướng và góc giữa hai vecto ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 4 (SGK trang 68): Cho ba vecto \overrightarrow u  = \left( {{x_1};{y_1}} \right);\overrightarrow v  = \left( {{x_2};{y_2}} \right);\overrightarrow w  = \left( {{x_3};{y_3}} \right)...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 4 (SGK trang 70): Cho tam giác ABC với A(-1; 2), B(8; -1), C(8; 8) ..

Xem lời giải chi tiết

Vận dụng (SGK trang 70): Một lực \overrightarrow F không đổi tác động vào một vật và điểm đặt ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.21 (SGK trang 70): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy tính góc giữa hai vectơ ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.22 (SGK trang 70): Tìm điều kiện của \overrightarrow u ;\overrightarrow v để: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.23 (SGK trang 70): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1; 2), B(-4; 3 ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.24 (SGK trang 70): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm không thẳng hàng A (-4; 1)

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.25 (SGK trang 70): Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có: ..

Xem lời giải chi tiết

Bài 4.26 (SGK trang 70): Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh rằng với mọi điểm M 

Xem lời giải chi tiết

----> Bài tiếp theo: 

  • Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 4 trang 71 sách Kết nối tri thức

>>> Bài liên quan: Toán 10 Bài 11: Tích vô hướng của hai vecto sách KNTT

------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 11 Tích vô hướng của hai vecto dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 4: Vecto. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán 10 và hỗ trợ các em học sinh trong các kì thi trong năm học lớp 10.

  • 1.603 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đen2017
Sắp xếp theo