Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 Đề số 2 Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 8 có đáp án

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 2 được biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 năm 2020 – 2021

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Số nghiệm của phương trình \left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right) = 0 là:

A. 2B. 3
C.D. 1

Câu 2: Trên hình vẽ, biết DE // BC, suy ra:

A. \frac{{AE}}{{EC}} = \frac{{DE}}{{BC}}B. \frac{{AD}}{{DB}} = \frac{{DE}}{{BC}}Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 Đề số 2
C.\frac{{DB}}{{AD}} = \frac{{BC}}{{DE}}D.\frac{{AD}}{{DB}} = \frac{{AE}}{{EC}}

Câu 3: Nghiệm của phương trình 27 - 8x = 4x + 3

A. x = 2B. x = -2
C. x = 1D. x = -1

Câu 4: Tìm x biết 14-3x \ge 5 thì x có giá trị là:

A. x > 3B. x < 3
C. x ≤ 3D. x ≥ 3

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 Giải phương trình:

a. x\left( {x - 3} \right) + 2\left( {x - 3} \right) = 0b.\frac{3}{{2x + 10}} + \frac{{2x}}{{25 - {x^2}}} + \frac{3}{{x - 5}} = 0

Bài 2: 

1. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300km. Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ 2 là 10km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe ô tô.

2. Tìm giá trị của m sao cho phương trình
(2x + 1)(2m + 8x) = 40 + 5(x + 3) có nghiệm x = 3

Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm

a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ADE đồng dạng với ABC?

b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ đó suy ra: CEF đồng dạng EAD?

c, Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 Toán 8 Đề 2

I. Trắc nghiệm

1.B2.D3.A4.C

II. Tự luận

Bài 1: 

a. x = 3 hoặc x = -2

b. x = -3

Bài 2:

1. Vận tốc xe thứ nhất là 60km/h, vận tốc xe thứ hai là 50km/h.

2. m = -7

Bài 3:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 Đề số 2a. Theo định lí Talet ta có: \frac{{AD}}{{AB}} = \frac{{AE}}{{AC}} = \frac{1}{3} \Rightarrow DE//BC. HS tự suy ra tam giác đồng dạng.

b. BDEF là hình bình hành. HS tự suy ra tam giác đồng dạng

c. CF = 12cm

-------------------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới!

  • 994 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê