Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức - Tuần 5 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 2 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 5 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 6

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 5

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 5

Bài 1: Tính nhẩm

8 + 3

6 + 7

8 + 7

9 + 5

9 + 4

5 + 8

Bài 2: Số?

+

9

5

2

4

3

7

6

9

8

9

7

8

6

6

Tổng

Bài 3: Hà có 9 quyển vở. Cô giáo cho Hà thêm 7 quyển vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: Trên cành cây có 18 con chim đang đậu. Lúc sau có 7 con bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim đang đậu?

Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 9 con gà

Mua thêm: 8 con gà

Tổng cộng: …con gà?

Bài 6: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 30 quả táo

Bán: 20 quả táo

Còn lại: …quả táo?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 5

Bài 1:

8 + 3 = 11

6 + 7 = 13

8 + 7 = 15

9 + 5 = 14

9 + 4 = 13

5 + 8 = 13

Bài 2

+

9

5

2

4

3

7

6

9

8

9

7

8

6

6

Tổng

18

13

11

11

11

13

12

Bài 3: Hà có 9 quyển vở. Cô giáo cho Hà thêm 7 quyển vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt

Ban đầu: 9 quyển vở

Thêm: 7 quyển vở

Tổng cộng: …quyển vở?

Bài giải

Hà có tất cả số quyển vở là:

9 + 7 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở.

Bài 4: Trên cành cây có 18 con chim đang đậu. Lúc sau có 7 con bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim đang đậu?

Tóm tắt

Ban đầu: 18 con chim

Bay đi: 7 con chim

Còn lại: …con chim?

Bài giải

Trên cành cây còn lại số con chim là:

18 – 7 = 11 (con)

Đáp số: 11 con chim.

Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 9 con gà

Mua thêm: 7 con gà

Tổng cộng: …con gà?

Bài giải

Số con gà có tất cả là:

9 + 8 = 17 (con)

Đáp số: 17 con gà.

Bài 6: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 30 quả táo

Bán: 20 quả táo

Còn lại: …quả táo?

Bài giải

Số quả táo còn lại là:

30 – 20 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả táo.

---------------------------------------------------------

>> Tham khảo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức - Tuần 6

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 6.981 lượt xem
Chia sẻ bởi: Mỡ
Sắp xếp theo