Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 5 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 - CTST

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 5 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 5

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 5

Bài 1: Tính:

9 + 1 + 5

6 + 4 + 7

2 + 8 + 3

5 + 5 + 4

Bài 2: Tính nhẩm:

9 + 6

9 + 4

9 + 5

9 + 8

8 + 4

8 + 5

8 + 8

8 + 6

7 + 4

7 + 7

7 + 6

7 + 5

6 + 6

6 + 8

6 + 7

6 + 9

Bài 3: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 5

Bài 4: >, <, =?

9 + 5 … 15

7 + 4 … 11

6 + 6 … 11

6 + 7 … 9 + 4

5 + 9 … 8 + 4

8 + 3 … 7 + 7

Bài 5: Hà có 9 quyển vở. Cô giáo cho Hà thêm 7 quyển vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 5

Bài 1: Tính

9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

6 + 4 + 7 = 10 + 7 = 17

2 + 8 + 3 = 10 + 3 = 13

5 + 5 + 4 = 10 + 4 = 14

Bài 2: Tính nhẩm

9 + 6 = 15

9 + 4 = 13

9 + 5 = 14

9 + 8 = 17

8 + 4 = 12

8 + 5 = 13

8 + 8 = 16

8 + 6 = 14

7 + 4 = 11

7 + 7 = 14

7 + 6 = 13

7 + 5 = 12

6 + 6 = 12

6 + 8 = 14

6 + 7 = 13

6 + 9 = 15

Bài 3: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 5

Bài 4: Điền dấu >, <, =

9 + 5 < 15

7 + 4 = 11

6 + 6 > 11

6 + 7 = 9 + 4

5 + 9 > 8 + 4

8 + 3 < 7 + 7

Bài 5: Hà có 9 quyển vở. Cô giáo cho Hà thêm 7 quyển vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

Hà có tất cả số quyển vở là:

9 + 7 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở.

------------------------------------------------

>> Tham khảo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 3.286 lượt xem
Chia sẻ bởi: Song Tử
Sắp xếp theo