Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 1 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 1

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 1

Bài 1: Quan sát bảng sau để làm bài:

a) Viết số thích hợp vào các ô còn thiếu trong bảng trên.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

b) Trả lời các câu hỏi sau:

+ Trong bảng trên có … số tròn chục.

+ Trong bảng trên, số bé nhất có một chữ số là số ….

+ Trong bảng trên, số lớn nhất có hai chữ số là số …

Bài 2: Viết vào chỗ chấm:

Viết số

Đọc số

25

Hai mươi lăm

83

….

Sáu mươi mốt

Bài 3: >, <, =?

23 ⍰ 46

11 ⍰ 34

25 ⍰ 25

73 ⍰ 4

Bài 4: Viết các số 25, 70, 95, 12 theo mẫu:

Mẫu: 85 = 80 + 5

Bài 5: Viết số vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

a) Ước lượng.

+ Các quả dâu xếp thành … hàng ngang.

+ Số quả dâu ở các hàng gần bằng nhau.

+ Hàng đầu có … quả dâu.

+ Mỗi hàng có khoảng … quả dâu.

+ Đếm số quả dâu theo các hàng ước lượng có khoảng … quả dâu.

b) Đếm.

Có tất cả … quả dâu.

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 1

Bài 1:

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

b) + Trong bảng trên có 10 số tròn chục.

+ Trong bảng trên, số bé nhất có một chữ số là số 0.

+ Trong bảng trên, số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Bài 2:

Viết số

Đọc số

25

Hai mươi lăm

83

Tám mươi ba

61

Sáu mươi mốt

Bài 3:

23 < 46

11 < 34

25 = 25

73 > 4

Bài 4:

25 = 20 + 5

70 = 70 + 0

95 = 90 + 5

12 = 10 + 2

Bài 5:

a) Ước lượng.

+ Các quả dâu xếp thành 4 hàng ngang.

+ Số quả dâu ở các hàng gần bằng nhau.

+ Hàng đầu có 10 quả dâu.

+ Mỗi hàng có khoảng 10 quả dâu.

+ Đếm số quả dâu theo các hàng ước lượng có khoảng 40 quả dâu.

b) Đếm.

Có tất cả 39 quả dâu.

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 5.193 lượt xem
Chia sẻ bởi: Song Ngư
Sắp xếp theo