Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức - Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

Nội dung Tải về
  • 2 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 4 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 5

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 4

II. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 4

Bài 1: Tính:

9 + 2

7 + 5

6 + 6

8 + 3

7 + 7

4 + 9

Bài 2: Số?

+

6

7

3

8

9

4

2

7

8

9

5

2

7

9

Tổng

Bài 3: Tính:

6 + 2 + 7

8 + 4 + 3

9 + 5 + 1

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 4

Bài 5: Nối:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 4

Bài 6: Bạn Hùng có 7 quả bóng và bạn Minh có 8 quả bóng. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 4

Bài 1: Tính

9 + 2 = 11

7 + 5 = 12

6 + 6 = 12

8 + 3 = 11

7 + 7 = 14

4 + 9 = 13

Bài 2: Số?

+

6

7

3

8

9

4

2

7

8

9

5

2

7

9

Tổng

13

15

12

13

11

11

11

Bài 3: Tính

6 + 2 + 7 = 8 + 7 = 15

8 + 4 + 3 = 12 + 3 = 15

9 + 5 + 1 = 14 + 1 = 15

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 4

Bài 5: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 4

Bài 6: Bạn Hùng có 7 quả bóng và bạn Minh có 8 quả bóng. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Số quả bóng hai bạn có tất cả là:

7 + 8 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả bóng.

----------------------------------------------------

>> Tham khảo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức - Tuần 5

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 4. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 5.834 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đội Trưởng Mỹ
Sắp xếp theo