Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 6 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 6 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 7

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 6

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 6

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + 6 = 7 + … + 4

6 + 8 = 6 + 5 + …

9 + 4 = 5 + … + 4

6 + … = 6 + 1 + 5

4 + … = 4 + 5 + 2

3 + … = 3 + 2 + 7

Bài 2: Tính nhẩm:

5 + 7

6 + 8

9 + 3

4 + 8

9 + 9

2 + 9

7 + 7

6 + 6

Bài 3: Nhà Lan có 8 con lợn, mẹ mua thêm 3 con nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con lợn?

Bài 4: Viết các đọc tên các đoạn thẳng, đường thẳng dưới đây:

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

c)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

d)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Bài 5:

a) Quan sát hình vẽ và viết và chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Đường gấp khúc ABC gồm … đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài …

Đoạn thẳng BC dài …

b) Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 6

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + 6 = 7 + 2 + 4

6 + 8 = 6 + 5 + 3

9 + 4 = 5 + 4 + 4

6 + 6 = 6 + 1 + 5

4 + 7 = 4 + 5 + 2

3 + 9 = 3 + 2 + 7

Bài 2: Tính nhẩm:

5 + 7 = 12

6 + 8 = 14

9 + 3 = 12

4 + 8 = 12

9 + 9 = 18

2 + 9 = 11

7 + 7 = 14

6 + 6 = 12

Bài 3: Nhà Lan có 8 con lợn, mẹ mua thêm 3 con nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con lợn?

Bài giải

Nhà Lan có tất cả số con lợn là:

8 + 3 = 11 (con)

Đáp số: 11 con

Bài 4:

a) Đoạn thẳng AB.

b) Đường thẳng CD.

c) Đoạn thẳng GH.

d) Đường thẳng IK.

Bài 5: 

a) Đường gấp khúc ABC gồm 2 đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài 5 cm.

Đoạn thẳng BC dài 5 cm.

b) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 5 = 10 (cm)

Trả lời: Đường gấp khúc ABC dài 10 cm.

-----------------------------------------------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 6. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 3.017 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Sắp xếp theo