Bài 7.15 trang 33 Toán 7 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 15 Đánh giá

Bài 7.15 trang 33 SGK Toán 7 tập 2

Toán 7 tập 2 Bài 7.15 trang 33 là lời giải bài Phép cộng và phép trừ đa thức một biến SGK Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 7.15 Toán 7 trang 33

Bài 7.15 (SGK trang 33): Cho các đa thức A = 3x4 - 2x3 - x + 1; B = - 2x3 + 4x2 + 5x và C = -3x4 + 2x2 + 5

Tính A + B + C; A - B + C và A - B - C.

Hướng dẫn giải

Để cộng (trừ) hai đa thức một biến ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

+ Cách 1: Nhóm các đơn thức cùng lũy thừa của biến rồi thực hiện phép cộng (trừ).

+ Cách 2: Sắp xếp các đơn thức của đa thức theo thứ tự lũy thừa tăng dần (hoặc giảm dần) của biến và đặt tính dọc sao cho lũy thừa giống nhau ở hai đa thức thẳng cột với nhau rồi thực hiện cộng (trừ) theo cột.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép tính như sau:

A + B + C

= (3x4 - 2x3 - x + 1) + (- 2x3 + 4x2 + 5x) + (- 3x4 + 2x2 + 5)

= 3x4 - 2x3 - x + 1 + (- 2x3) + 4x2 + 5x + (- 3x4) + 2x2 + 5

= (3x4 - 3x4) + (- 2x3 - 2x3) + (4x2 + 2x2) + (- x + 5x) + (1 + 5)

= - 4x3 + 6x2 + 4x + 6

A - B + C

= (3x4 - 2x3 - x + 1) - (- 2x3 + 4x2 + 5x) + (- 3x4 + 2x2 + 5)

= 3x4 - 2x3 - x + 1 + 2x3 - 4x2 - 5x - 3x4 + 2x2 + 5

= (3x4 - 3x4) + (- 2x3 + 2x3) + (- 4x2 + 2x2) + (- x - 5x) + (1 + 5)

= -2x2 + (- 6x) + 6

= - 2x2 - 6x + 6

A - B – C

= (3x4 - 2x3 - x + 1) - (- 2x3 + 4x2 + 5x) - (- 3x4 + 2x2 + 5)

= 3x4 - 2x3 - x + 1 + 2x3 - 4x2 - 5x + 3x4 - 2x2 - 5

= (3x4 + 3x4) + (- 2x3 + 2x3) + (- 4x2 - 2x2) + (- x - 5x) + (1 - 5)

= 6x4 + (- 6x2) + (- 6x) + (- 4)

= 6x4 - 6x2 - 6x - 4

---> Câu hỏi cùng bài: 

-------> Bài tiếp theo: Giải Toán 7 Luyện tập chung Trang 34

------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 7.15 Toán 7 trang 33 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Ngoài ra, mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm tài liệu: Giải Toán 7 tập 2 KNTT, Đề thi giữa kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7,...Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Ỉn
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 6.658
Sắp xếp theo