Trắc nghiệm Toán 11 Chương 4 Bài 2: Hai đường thẳng song song trong không gian Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 2

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 2: Hai đường thẳng song song trong không gian bao gồm các dạng bài tập Toán 11 theo chương trình sách mới được GiaiToan tổng hợp nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng.

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 2: Hai đường thẳng song song trong không gian được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán 11 sách CD. Tham khảo thêm các bài học khác được đăng tải chi tiết bám sát chương trình học SGK Kết nối tri thức với cuộc sống tại mục Trắc nghiệm Toán 11 CD do GiaiToan biên soạn.

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • Câu 2:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 3:

  Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:

 • Câu 4:

  Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O, I là trung điểm của SC, xét các mệnh đề:

  1. Đường thẳng IO song song với SA

  2. Mặt phẳng (IBD) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác.

  3. Giao điểm của đường thẳng AI với mặt phẳng (SBD) là trọng tâm của tam giác (SBD).

  4. Giao tuyến của hai mặt phẳng (IBD) và (SAC) là IO.

  Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là:

 • Câu 5:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (ABCD) là

 • Câu 6:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AD // BC. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (MAD). Kết luận nào là sai?

 • Câu 7:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là:

 • Câu 8:

  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

 • Câu 9:

  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB và BC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) và hình chóp S.ABCD là:

 • Câu 10:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC, G là trong tâm tam giác SAB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG) là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Batman
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11
Sắp xếp theo