Trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 Bài 1: Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 1

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 1: Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác bao gồm các dạng bài tập Toán 11 theo chương trình sách mới được GiaiToan tổng hợp nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng.

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 1: Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán 11 sách CD. Tham khảo thêm các bài học khác được đăng tải chi tiết bám sát chương trình học SGK Kết nối tri thức với cuộc sống tại mục Trắc nghiệm Toán 11 CD do GiaiToan biên soạn.

 • Câu 1:

  Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác nào sau đây có cùng điểm đầu và điểm cuối?

 • Câu 2:

  Góc lượng giác có số đo a rad thì có số đo theo độ là

 • Câu 3:

  Góc lượng giác có số đo 2700° thì có số đo theo rađian là

 • Câu 4:

  Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác nào sau đây có cùng điểm đầu và điểm cuối?

 • Câu 5:

  Trên đường tròn, một cung tròn có độ dài bằng hai lần bán kính. Số đo theo radian của cung đó là:

 • Câu 6:

  Tính giá trị của biểu thức P = sin45°cos45° + sin135°cos135°

 • Câu 7:

  Cotan của góc lượng giác nào có giá trị bằng \sqrt{3}

 • Câu 8:

  Cho \sin\alpha =\frac{-1}{3} và \pi <\alpha <\frac{3\pi }{2} . Khi đó \cos\alpha bằng

 • Câu 9:

  Góc lượng giác nào mà hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu?

 • Câu 10:

  Cho \cos\alpha =\frac{3}{5}0 <\alpha <\frac{\pi }{2} . Khi đó \tan\alpha bằng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Đen2017
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11
Sắp xếp theo