Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 3

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song bao gồm các dạng bài tập Toán 11 theo chương trình sách mới được GiaiToan tổng hợp nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng.

 • Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 4 Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán 11 sách CD. Tham khảo thêm các bài học khác được đăng tải chi tiết bám sát chương trình học SGK Kết nối tri thức với cuộc sống tại mục Trắc nghiệm Toán 11 CD do GiaiToan biên soạn.

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • Câu 2:

  Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (\alpha) . Giả sử a // (\alpha) và b // (\alpha) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 3:

  Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho BM = 2MC. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây?

 • Câu 4:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

 • Câu 5:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Gọi I là trung điểm của BC, K thuộc cạnh SD sao cho SK=\frac{1}{2}KD . M là giao điểm của BD và AI. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 6:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC, F là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM). Tính tỉ số \frac{SF}{SD}

 • Câu 7:

  Cho các mệnh đề sau:

  1. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong (P).

  2. Giữa hai đường thẳng chéo nhau có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

  3. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.

  4. Nếu đường thẳng ∆ song song với mặt phẳng (P) và (P) cắt đường thẳng a thì ∆ cắt a.

  5. Đường thẳng song song với mặt phẳng nếu nó song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

  Trong các mệnh đề trên, số các mệnh đề sai là:

 • Câu 8:

  Cho tứ diện ABCD, M và N Lần lượt là trung điểm của AB và AC. Mặt phẳng (\alpha) qua MN cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là đa giác T. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 9:

  Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung điểm cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 10:

  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của BC, CD. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Song Ngư
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11
Sắp xếp theo