Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 2 Bài 2: Cấp số cộng Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 2 Bài 2

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 2 Bài 2: Cấp số cộng bao gồm các dạng bài tập Toán 11 theo chương trình sách mới được GiaiToan tổng hợp nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng.

 • Trắc nghiệm Toán 11 CTST Chương 2 Bài 3: Cấp số nhân

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 2 Bài 2: Cấp số cộng được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán 11 sách CD. Tham khảo thêm các bài học khác được đăng tải chi tiết bám sát chương trình học SGK Kết nối tri thức với cuộc sống tại mục Trắc nghiệm Toán 11 CD do GiaiToan biên soạn.

 • Câu 1:

  Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

 • Câu 2:

  Viết ba số hạng xen vào giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

 • Câu 3:

  Cho hai số - 3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai d = 2. Tìm n

 • Câu 4:

  Cho cấp số cộng (un) có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17; ... Tìm số hạng tổng quát ucủa cấp số cộng.

 • Câu 5:

  Cho cấp số cộng (un) có u1 = - 5 và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 6:

  Cho \left(u_n\right) là một cấp số cộng thỏa mãn u_1+u_3=8u_4=10 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

 • Câu 7:

  Cho cấp số cộng (un) có u_1=\frac{1}{4}d=-\frac{1}{4}. Gọi S5 là tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 8:

  Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của n số hạng đầu là 561. Khi đó số hạng thứ n của cấp số cộng đó là un có giá trị bao nhiêu?

 • Câu 9:

  Cho cấp số cộng (un) có u2 = 2001 và u5 = 1995. Khi đó u1001 bằng:

 • Câu 10:

  Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,... .Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Ma Kết
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11
Sắp xếp theo