Trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 2

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác bao gồm các dạng bài tập Toán 11 theo chương trình sách mới được GiaiToan tổng hợp nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng.

Trắc nghiệm Toán 11 CD Chương 1 Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán 11 sách CD. Tham khảo thêm các bài học khác được đăng tải chi tiết bám sát chương trình học SGK Kết nối tri thức với cuộc sống tại mục Trắc nghiệm Toán 11 CD do GiaiToan biên soạn.

 • Câu 1:

  Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

 • Câu 2:

  Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

 • Câu 3:

  Rút gọn M=\sin\left(x-y\right)\cos y+\cos\left(x-y\right)\sin y

 • Câu 4:

  Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

 • Câu 5:

  Rút gọn M=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)

 • Câu 6:

  Cho góc \alpha thỏa mãn \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\sin\alpha=\frac{4}{5}. Tính P=\sin2\left(\alpha+\pi\right).

 • Câu 7:

  Cho góc \alpha thỏa mãn \sin\alpha=\frac{3}{5}. Tính P=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)

 • Câu 8:

  Cho góc \alpha thỏa mãn \cos2\alpha=-\frac{2}{3}. Tính P=\left(1+3\sin^2\alpha\right)\left(1-4\cos^2\alpha\right)

 • Câu 9:

  Gọi M=\cos x+\cos2x+\cos3x thì

 • Câu 10:

  Rút gọn biểu thức A=\frac{\tan a-\cot a}{\tan a+\cot a}+\cos2a

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Khang Anh
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11
Sắp xếp theo