Toán lớp 4 Trang 69, 70, 71 Bài 28: Tìm số trung bình cộng Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 28: Tìm số trung bình cộng SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 69 Toán lớp 4

Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số sau:

a) 36 và 38

b) 4, 3 và 8

c) 12, 23, 5 và 44

d) 35, 40, 45, 50 và 55

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 36 và 48 là:

(36 + 38) : 2 = 37

b) Số trung bình cộng của 4, 3 và 8 là:

(4 + 3 + 8) : 3 = 5

c) Số trung bình cộng của 12, 23, 5 và 44 là:

(12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

d) Số trung bình cộng của 35, 40, 45, 50 và 55 là:

(35 + 40 + 45 + 50 + 55) : 5 = 45

Bài 2 Trang 70 Toán lớp 4

Mai cân nặng 36 kg, Hưng cân nặng 37 kg, Lan cân nặng 33 kg, Duy cân nặng 38 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Bước 1: Tính tổng cân nặng của 4 bạn

Bước 2: Cân nặng trung bình = tổng cân nặng của 4 bạn : 4

Lời giải chi tiết: 

Bài làm

Tổng số cân nặng của bốn bạn là:

36 + 37 + 33 + 38 = 144 (kg)

Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

144 : 4 = 36 (kg)

Đáp số: 36 kg

Bài 3 Trang 71 Toán lớp 4

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, trong 4 năm liền, xã Hòa Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 15 km, 17 km, 22 km và 18 km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông?

Hướng dẫn:

Bước 1:  Tìm tổng số km đường bê tông làm thêm trong 4 năm

Bước 2:  Số km trung bình mỗi năm làm thêm được = tổng số km đường bê tông làm thêm được trong 4 năm : 4

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Trong 4 năm liền, xã Hòa Bình làm thêm được số ki-lô-mét đường là:

15 + 17 + 22 + 18 = 72 (km)

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được số ki-lô-mét đường bê tông là:

72 : 4 = 18 (km)

Đáp số: 18 km

Bài 4 Trang 71 Toán lớp 4

Hưng ghi lại thời gian đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp và tính được thời gian đạp xe trung bình là 15 phút. Những nhận định nào sau đây sai?

a) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút.

b) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết ít hơn 15 phút.

c) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết nhiều hơn 15 phút.

d) Có ngày Hưng đạp xe đến trường hết ít hơn 15 phút và có ngày Hưng đạp xe đến trường hết nhiều hơn 15 phút hoặc có ngày Hưng đạp xe đến trường hết đúng 15 phút.

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Những nhận định sai là: a, b, c

Bài 5 Trang 71 Toán lớp 4

a) Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của em trong một tuần và tính trung bình thời gian để em đến trường mỗi ngày.

b) Kể một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng.

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Em ghi lại thời gian từ nhà đến trướng trong một tuần.

Khi đó: Thời gian trung bình = Tổng thời gian trong 1 tuần : số ngày đến trường

b) Thời gian trung bình tự học mỗi ngày của em là 70 phút.

---> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 72, 73 Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

-----------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 4 Cánh diều Bài 28: Tìm số trung bình cộng dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 2: Các phép tính với số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài học và kiến thức trong sách mới. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Toán lớp 4 Kết nối tri thức, Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo,.... Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Hoa Đào
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 04
Sắp xếp theo