Toán lớp 4 Trang 67, 68 Bài 27: Các tính chất của phép cộng Sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 27: Các tính chất của phép cộng SGK Toán lớp 4 Cánh diều được GiaiToan biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 67 Toán lớp 4

Số?

a) 34 + 99 = + 34

13 + 297 = 297 +

201 + 118 =  + 201

(24 + 8) + 12 = 24 + (8 + )

6 + 4 + 8 = (6 + ) + 8

98 + 63 + 37 = 98 + (63 + )

b) 9 +  = 9

61 +  = 61

+ 0 = 87

+ 10 = 10

Hướng dẫn:

Khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi.

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Số nào cộng với 0 cũng cho kết quả bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 34 + 99 = 99 + 34

13 + 297 = 297 + 13

201 + 118 = 118 + 201

(24 + 8) + 12 = 24 + (8 + 12)

6 + 4 + 8 = (6 + 4) + 8

98 + 63 + 37 = 98 + (63 + 37)

b) 9 + = 9

61 + = 61

87 + 0 = 87

0 + 10 = 10

Bài 2 Trang 68 Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu):

Mẫu: 75 + 25 + 46 = (75 + 25) + 46

= 100 + 46

= 146

37 + 8 + 3 = (37 + 3) + 8

= 40 + 8

= 48

a) 36 + 14 + 9

b) 51 + 12 + 18

c) 65 + 9 + 5

d) 31 + 26 + 69

Hướng dẫn:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Lời giải chi tiết:

a) 36 + 14 + 9

= (36 + 14) + 9

= 50 + 9

= 59

b) 51 + 12 + 18

= 51 + (12 + 18)

= 51 + 30

= 81

c) 65 + 9 + 5

= (65 + 5) + 9

= 70 + 9

= 79

d) 31 + 26 + 69

= (31 + 69) + 26

= 100 + 26

= 126

Bài 3 Trang 68 Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính:

Hướng dẫn:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Lời giải chi tiết:

93 + 107 + 59

= (93 + 107) + 59

= 200 + 59

= 259

82 + 157 + 143

= 82 + (157 + 143)

= 82 + 300

= 382

32 + 146 + 18

= (32 + 18) + 146

= 50 + 146

= 196

120 + 170 + 280

= (120 + 280) + 170

= 400 + 170

= 570

Bài 4 Trang 68 Toán lớp 4

Hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung đi cùng mẹ vào siêu thị. Khi tính tiền, cô bán hàng đưa hóa đơn ghi như dưới đây.

Mẹ đưa cô bán hàng 500 000 đồng. Em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính tổng số tiền hàng mẹ đã mua và so sánh số với số tiền trên hóa đơn

Bước 2: Số tiền cô bán hàng cần trả lại = 500 000 - tổng số tiền mẹ mua

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Tổng số tiền hàng mẹ đã mua là:

130 000 + 135 000 + 65 000 = 330 000 (đồng)

Vậy hóa đơn đúng.

Cô bán hàng cần trả lại số tiền là:

500 000 – 330 000 = 170 000 (đồng)

Đáp số: 170 000 đồng.

---> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 69, 70, 71 Bài 28: Tìm số trung bình cộng

-----------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 4 Cánh diều Bài 27: Các tính chất của phép cộng dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 2: Các phép tính với số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài học và kiến thức trong sách mới. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Toán lớp 4 Kết nối tri thức, Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo,.... Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Hoa Đào
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 05
Sắp xếp theo