Luyện tập Làm quen với chữ số La Mã Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 13 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Làm quen với chữ số La Mã sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Làm quen với chữ số La Mã là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Bảng nhân 3 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Số XVI được đọc là:

  A. Mười sáu B. Mười C. Sáu D. Mười năm một

  Gợi ý lời giải:
  Số XVI được đọc là: Mười sáu
 • Câu 2:

  Số 7 được viết bằng chữ số La Mã là:

  Gợi ý lời giải:

  Ta có:

  Số VII ứng với số 7.

  Số IX ứng với số 9.

  Số XIX ứng với số 19.

  Số IV ứng với số 4.

  Vậy số 7 được viết bằng chữ số La Mã là: VII

 • Câu 3:

  Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

  Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 19

  Gợi ý lời giải:

  Kim dài chỉ số XII ứng với số 12. Kim giờ chỉ số II ứng với số 2.

  Vậy đồng hồ chỉ 2 giờ.

 • Câu 4:

  Số 19 được viết bằng chữ số La Mã là:

  A. XIX B. VI C. V D. XX

  Gợi ý lời giải:

  Ta có:

  Số XIX ứng với số 19.

  Số VI ứng với số 6.

  Số V ứng với số 5.

  Số XX ứng với số 20.

  Vậy số 19 được viết bằng chữ số La Mã là: XIX

 • Câu 5:

  Số XIV ứng với số nào dưới đây?

  Gợi ý lời giải:

  Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là: IV

  Số 11 được viết bằng chữ số La Mã là: XI

  Số 14 được viết bằng chữ số La Mã là: XIV

  Số 16 được viết bằng chữ số La Mã là: XVI

  Vậy số XIV ứng với số 16.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan