Luyện tập Bảng nhân 4 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 10 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Bảng nhân 4 sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 4 là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Bảng chia 4 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  4 được lấy 2 lần. Phép nhân tương ứng là:

  Gợi ý lời giải:
  4 được lấy 2 lần. Phép nhân tương ứng là: 4 x 2 = 8
 • Câu 2:

  Phép nhân nào dưới đây không thuộc bảng nhân 4?

  Gợi ý lời giải:
  Phép nhân 2 x 7 không thuộc bảng nhân 4.
 • Câu 3:

  Phép tính 4 x 8 có kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 4 x 8 = 32
 • Câu 4:

  Số thích hợp để điền vào ô trống là:

  4

  8

  12

  16

  20

  28

  32

  36

  40

  Gợi ý lời giải:

  Các số trong bảng được viết theo thứ tự: Số sau hơn số trước 4 đơn vị.

  Số cần điền vào ô trống là 24.

 • Câu 5:

  Tính nhẩm phép tính 4 x 7 được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 4 x 7 = 28
 • Câu 6:

  4 được lấy 10 lần. Phép nhân tương ứng là:

  Gợi ý lời giải:
  4 được lấy 10 lần. Phép nhân tương ứng là: 4 x 10 = 40
 • Câu 7:

  Phép nhân nào dưới đây có kết quả bé hơn 12?

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính có:

  5 x 4 = 20

  4 x 2 = 8

  4 x 9 = 36

  3 x 6 = 18

  Vậy phép nhân có kết quả bé hơn 12 là: 4 x 2 = 8.

 • Câu 8:

  Phép tính 4 x 6 có kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 4 x 6 = 24
 • Câu 9:

  Mỗi hộp có 4 chiếc bánh. Hỏi 5 hộp như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

  Gợi ý lời giải:

  5 hộp như thế có tất cả số chiếc bánh là:

  4 x 5 = 20 (chiếc)

  Đáp số: 20 chiếc bánh

 • Câu 10:

  Cô giáo xếp số học sinh lớp 3A thành 10 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Gợi ý lời giải:

  Số học sinh của lớp 3A là:

  4 x 10 = 40 (học sinh)

  Đáp số: 40 học sinh

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan