Luyện tập Bảng chia 4 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 6 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Bảng chia 4 sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 4 là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Tính nhẩm phép tính 20 : 4 được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 20 : 4 = 5
 • Câu 2:

  Kết quả của phép tính 28 : 4 là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 28 : 4 = 7
 • Câu 3:

  Số thích hợp để điền vào ô trống 16 = 4 x ⍰ là:

  Gợi ý lời giải:

  Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

  Số thích hợp để điền vào ô trống là: 16 : 4 = 4

 • Câu 4:

  Phép chia nào dưới đây có kết quả bé nhất?

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính có:

  40 : 4 = 10

  12 : 4 = 3

  24 : 4 = 6

  8 : 4 = 2

  Vậy phép chia có kết quả bé nhất là: 8 : 4 = 2

 • Câu 5:

  Chia đều 32 quyển vở cho 4 bạn học sinh. Mỗi bạn học sinh được số quyển vở là:

  Gợi ý lời giải:

  Mỗi bạn học sinh được số quyển vở là:

  32 : 4 = 8 (quyển)

  Đáp số: 8 quyển vở.

 • Câu 6:

  Kết quả của phép tính 36 : 4 là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 36 : 4 = 9
 • Câu 7:

  Tính nhẩm phép tính 12 : 4 được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 12 : 4 = 3
 • Câu 8:

  Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 4 là:

  Gợi ý lời giải:
  Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 4 là: 40 : 4 = 10
 • Câu 9:

  Số thích hợp để điền vào ô trống 28 : ⍰ = 4 là:

  Gợi ý lời giải:

  Trong phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

  Số thích hợp để điền vào ô trống là: 28 : 4 = 7

 • Câu 10:

  Lan chia đều 20 quả táo vào 4 đĩa. Số quả táo trên mỗi đĩa là:

  Gợi ý lời giải:

  Số quả táo trên mỗi đĩa là:

  20 : 4 = 5 (quả)

  Đáp số: 5 quả táo.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan